Låg pension väntar många kvinnor

Reporter: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Berit Möllerström, andre vice ordförande för LO och LO:s avgående ordförande Karl-Petter Thorwaldsson presenterade årets upplaga av jämställdhetsbarometern.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Berit Möllerström, andre vice ordförande för LO och LO:s avgående ordförande Karl-Petter Thorwaldsson presenterade årets upplaga av jämställdhetsbarometern.

Kvinnor i arbetaryrken får i snitt 16 100 kronor i månaden i pension, 4 000 kronor mindre än manliga arbetare.

– Det är en stor grupp som har det ekonomiskt väldigt tufft resten av sitt liv sedan de gått i pension, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Pension är ett av fokusområdena i LO:s årliga jämställdhetsbarometer där olikheter mellan kvinnor och män i arbetar- respektive tjänstemannayrken jämförs.

Män från arbetaryrken får i snitt 4 000 kronor mer än kvinnorna att leva på per månad som pensionärer, det vill säga 20 100 kronor. Något mer än det får kvinnor i tjänstemannayrken – 23 100 kronor. Medan män i samma kategori får i genomsnitt 33 200 kronor, enligt rapporten.

"Mest chockerande"

– Det mest chockerande i årets rapport är hur mycket en genomsnittlig arbetarkvinna får i pension och förväntas leva på under resten av sitt liv, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO.

Deltidsarbete är vanligt i just den gruppen vilket speglas i pensionerna. Det är också vanligare att fler kvinnor än män i arbetaryrken jobbar deltid.

Beräkningarna omfattar personer som gick i pension under 2018 och året före hade en anställning som kunde kategoriseras antingen som arbetare eller tjänstemän.

Tjänstepensionen är en av skillnaderna som påverkar gapet mellan de olika grupperna, enligt LO, som vill slopa åldergränsen för inbetalningarna till tjänstepensionen.

Mycket deltid

En annan av de reformer LO förespråkar för att komma tillrätta med de stora skillnaderna är också att göra heltidsarbete till norm.

– Det är många som går på deltid men söker heltid. Men det är inte normen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han tror att det avtal som Kommunal har tecknat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) är vägen framåt. Det handlar om att från 1 januari 2022 så ska alla arbeten som erbjuds i hela sektorn vara heltidsarbeten tillsvidare.

– Då kommer du ganska snabbt sätta en norm för alla som söker sig till sektorn och då kommer det andra att bli udda.

En positiv utveckling som LO noterat under åren sedan den första jämställdhetsbarometern publicerades är att andelen som arbetar deltid har sjunkit något – från 52 procent till 46 procent.

– Men det är långt kvar tills vi har samma arbetstidsuttag bland män och kvinnor.

Öka pensionsinbetalningar

Den absolut viktigaste reformen för att långsiktigt höja pensionerna generellt är att öka inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet, enligt Thorwaldsson.

Trycket på att arbeta längre är också något som behöver beaktas, särskilt för dem som arbetar i tunga yrken som ofta innebär stor stress. För att inte hamna i fällan med en väldigt låg pension är sjukersättningen viktig, anser LO. Reglerna behöver förenklas och det måste gå att få sjukersättning fram till den nya, höjda riktåldern för pension, är ett av fackets krav. För kvinnor i arbetaryrken är det den enskilt viktigaste frågan, enligt Karl-Petter Thorwaldsson.

– Det här med förtida uttag, som många sysslar med i dag och det kommer också rapporter om att myndigheter underlättar för, det är katastrof, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Publicerad: