Låga elpriser i många år till

MIN EKONOMI

Elpriserna väntas vara nedtryckta många år till, enligt branschfolk.

Det är bingo för elkonsumenterna, men ett gissel för producenter som satsar på förnybar produktion.

Det är inte bara statliga Vattenfall som går på knäna.

– Vi är glada att våra kunder har låga elräkningar. Men det hämmar investeringar i förnybar energi, varnar Roger Strandahl, kommunikationschef på Eon.

På terminsmarknaden, där framtida leveranser handlas, syns inga tecken på högre priser. Tvärtom.

– Marknadens värdering av läget är att nuvarande situation kommer fortsätta åtminstone tre år till, säger Mats Persson, chef för finansiell handel på Fortum.

Politiskt känsliga

Längre bort i tiden blir det lite dyrare. Men prisökningen på tio års sikt täcker nätt och jämnt den förmodade inflationen.

Spotpriset på elmarknaden ligger just nu under 35 öre per kilowattimme. Det är mer än i juli i fjol. Men snittet historiskt är 50–60 öre.

Prispressen härrör från dålig efterfrågan, att marknaden för utsläppsrätter är satt ur funktion och att kostnaderna för fossila bränslen är låga.

Dessutom påverkas priserna av ett ökat utbud på el – i form av subventionerad utbyggnad av vind- och solkraft – och att många elintensiva företag har gjort effektiviseringar.

– För att det ska bli en verklig förändring på energimarknaden krävs en ekonomisk återhämtning, säger Persson.

Åtgärder för att höja utsläppspriserna är politiskt känsliga, då de slår mot konkurrenskraften för Europas industri. De kräver även ett tydligt mandat från Tyskland, som står inför ett parlamentsval i september.

– Inget konkret kommer hända före det, säger Persson.

Bottenrekord

Elpriserna har stigit något i sommar, med stöd av onormalt låga vattennivåer i magasinen i norra Sverige och västra Norge.

Draghjälp har även kommit från en viss återhämtning för priset på utsläppsrätter. Men det är från ett bottenrekord i maj, till knappt 4 euro. För 3–4 år sedan låg priset på uppåt 30 euro.

– Man måste åtminstone tillbaka till priser över 20 euro för att det ska vara ett incitament att bygga förnybart, säger Persson.

Och trenden med stigande elpriser kan vända om det hydrologiska underskottet i magasinen försvinner, enligt Strandahl:

– Underskottet på vatten uppgår till ungefär 10 terawattimmar. Det är två regniga helger, sedan är det tillbaka.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM