Villaavgiften kan fördubblas

MIN EKONOMI

”Ett svek mot väljarna”

Ägare till stora villor kan få en fördubblad fastighetsavgift. Det föreslår tre borgerliga partier i riksdagen.

– Ett svek mot väljarna, säger Joacim Olsson på Villaägarnas riksförbund.

Ägare av stora villor bör betala en högre kommunal fastighetsavgift än den maxavgift som finansdepartementet föreslagit. Det anser tre av de borgerliga partierna i riksdagens skatteutskott.

Regeringen har föreslagit att en avgift på högst 4500 kronor ska ersätta fastighetsskatten den 1 januari nästa år. Motivet för att avskaffa skatten är att den är ”orättvis, saknar folkligt stöd och legitimitet”.

Inte så märkligt

Lennart Hedquist, moderat ordförande i skatteutskottet, säger att många snabbt kommer upp till det högsta beloppet, skriver Svenska Dagbladet.

– Jag tror att många som är berörda inte tycker att det vore så märkligt om de får betala låt säga 10 000 kronor i fastighetsavgift, när de i dag betalar 40 000 och kanske dessutom förmögenhetsskatt.

Hedquist säger att med ett höjt tak för fastighetsavgiften kan den föreslagna höjningen av reavinstskatten begränsas.

Kd tvekar

Både centerns ledamot i skatteutskottet Jörgen Johansson och folkpartiets Gunnar Andrén är öppna för förslaget.

– En del villor, bland annat där jag bor, får väldigt stora förmåner väldigt kvickt, säger Andrén.

Men ordföranden finansutskottet, kd:s Stefan Attefall, tvekar inför Hedquists förslag. Han är rädd för en krånglig lösning och begär att kollegerna avvaktar remissinstansernas svar.

”Sviker vallöfte”

– Om regeringen följer Hedquists förslag är det ett svek mot ett av alliansens viktigaste vallöften, som lovade att avskaffa fastighetsskatten och införa en låg kommunal avgift i stället.

– Det Lennart Hedquist föreslår är dess raka motsats, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör i Villaägarnas riksförbund till TT.

I samband med att remisstiden för regeringens två förslag till den framtida fastighetsavgiftens finansiering går ut den 20 augusti, kommer Villaägarna att presentera ett eget förslag till hur den slopade fastighetsskatten ska finansieras.

– I vårt förslag föreslår vi en slopad reavinstbeskattning helt och hållet, säger han.

TT

Mia-Li Hallengren

ARTIKELN HANDLAR OM