Viss avmattning i bostadspriser

avTT-Aftonbladet

Foto: Erik Nylander/TT
Priserna på bostäder ökar inte snabbt. Arkivbild.

Prisuppgången på bostadsrätter har stannat av.
Däremot stiger fortfarande villapriserna, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik och Valueguard.

Den senaste månaden låg priserna på bostadsrätter stilla medan villapriserna i snitt steg med en procent, jämfört med månaden före. På ett års sikt handlar det fortsatt om rejäla prisuppgångar, sju procent på bostadsrätter och nio procent på villor, sett över hela landet.

– Men ökningstakten har mattats av något på bostadsrätter, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

”Skulle kunna vara en början”

Huruvida det är en begynnande vändning efter år av i längden ohållbara prisuppgångar är skrivet i stjärnorna.

– När avmattningen kommer vet man inte, avmattningen vi ser nu skulle kunna vara en början, men det har vi sagt många gånger, säger Sandegren.

Den mer återhållsamma ökningen gäller främst Stockholms innerstad där priserna ligger högst. Men i Malmö är det full köpfest fortfarande med uppgångar på årsbasis med 17–18 procent på bostadsrätter.

– Sett över några år har Malmö en del att hämta igen, säger Sandegren som en förklaring till den högre prisuppgången där. Trots det ligger snittpriset fortfarande betydligt lägre än i Göteborg och Stockholm.

3,2 miljoner för en villa

Villapriserna har till skillnad från bostadsrättspriserna ökat i samtliga storstäder under april. Medelpriset på en svensk villa ligger nu på 3,2 miljoner kronor.

Även Valueguards så kallade Hox-index bekräftar utvecklingen där det är villapriserna som ligger bakom prisuppgången mellan mars och april, medan bostadsrättspriserna sjönk något i alla storstäder.

ARTIKELN HANDLAR OM