Beskedet: Priserna har inte ökat mer än nödvändigt i Sverige

Konjunkturinstitutet har utrett frågan

Konsumentpriserna har ökat, men det har inte varit omotiverat, uppger Konjunkturinstitutet.

Anledningen är att produktionskostnaderna har ökat.

– Priserna har faktiskt ökat något lite mindre än vad kostnaderna motiverar, säger Kristian Nilsson, biträdande prognoschef på myndigheten.

Konsumentpriserna har inte ökat mer än vad som kan motiveras av ökade kostnader, uppger Konjunkturinstitutet, som har fått i uppdrag av regeringen att analysera detta.

Myndigheten har tittat på priserna i sex olika branscher, däribland handelsbranschen, livsmedelsindustri, stål- och metallvaruindustrin och skogsindustrin, och hur de har ökat i förhållande till kostnader under 2022.

”Inga tydliga indikationer”

Man har kommit fram till att det inte finns några tydliga indikationer på att konsumentpriserna har ökat mer än vad som kan motiveras av att produktionskostnaderna har ökat sedan det andra kvartalet 2021.

Snarare hade de kunnat öka mer, med tanke på att inflationen är så pass hög, över 9 procent, sa biträdande prognoschefen Kristian Nilsson vid en pressträff.

– Vi har inga tydliga indikationer på att konsumentpriserna ökat mer än prisökningarna motiverar.

– Priserna har faktiskt ökat något lite mindre än vad kostnaderna motiverar, sa han, och hänvisade till att exempelvis både energipriserna och importpriserna ökat kraftigt, bland annat till följd av kriget i Ukraina.

Konsumentpriserna har ökat i Sverige den senaste tiden. Men inte mer än nödvändigt, bedömer Konjunkturinstitutet.
Konsumentpriserna har ökat i Sverige den senaste tiden. Men inte mer än nödvändigt, bedömer Konjunkturinstitutet.

Vinsterna har en förklaring

Även om vinsten i näringslivet som helhet har varit hög under perioden så finns det en förklaring: de höga vinstandelarna har skett hos branscher som har gynnats av höga världsmarknadspriser och en svag växelkurs.

– Det kan förefalla paradoxalt när vi precis har sagt att konsumentpriserna inte har ökat mer än motiverat. Men det är det inte. Vi har stor utrikeshandel och konsumerar inte i samma grad som vi producerar, sa Kristian Nilsson.

Han poängterade också att den höga vinstandelen inte är jämnt fördelad över näringslivet. Hotell- och restaurangbranschen har exempelvis inte gynnats, där har man precis kommit tillbaka till bra nivåer efter coronapandemin, medan industrin har haft höga vinster:

”Gynnas”

– Industrin gynnas av höga priser och en låg krona, det är där vinsterna ökar.

Myndighetens rapport kommer också med en brasklapp: Analysen är gjord på en relativt aggregerad nivå och beräkningarna innehåller betydande moment av osäkerhet.

Resultaten är därför inte ett definitivt svar på om konsumentpriserna har ökat mer än vad som kan motiveras av kostnadsökningar, uppger Konjunkturinstitutet.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu