Cancerfondens förslag: Inför läskskatt

Fetma kan gå om rökning som orsak till cancer

Den ökande fetman riskerar på sikt att bli den överstiga rökning som den vanligaste orsaken bakom cancer. Det varnar Cancerfonden för i en ny rapport. Nu vill de se en särskild skatt på sockersötade drycker.

Cancerfonden vill se ny skatt på sockersötade drycker.
Cancerfonden vill se ny skatt på sockersötade drycker.

Över 2 000 cancerfall per år i Sverige har en koppling till övervikt och fetma, och antalet fall blir allt fler.

Det befarar Cancerfonden, vars nya studie Prevention visar att ytterligare 11 000 personer kommer att drabbas av dessa cancerformer under de närmaste 25 åren om viktökningstrenden fortsätter.

– Vi har sedan länge vetat att levnadsvanorna i Sverige blir sämre och mer ojämlika. För vissa åldersgrupper har andelen med övervikt fördubblats sedan 1980-talet. Flera faktorer talar för att övervikt i en framtid kan passera rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden i ett pressmeddelande.

Vill se läskskatt

För att undvika att viktökningstrenden ska fortsätta föreslår nu Cancerfonden en rad förändringar. Den ena är att införa skatt på sockersötade drycker.

– Självklart är det i slutändan vi människor själva som väljer hur vi ska leva våra liv. Men politiken har en viktig uppgift att stödja och skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt, säger Ulrika Årehed Kågström.

I Cancerfondens rapport går det bland annat att läsa att en skatt på sockerrika drycker tillsammans med subventioner på grönsaker och frukt, är ett effektivt sätt att påverka folkhälsan positivt.

– Att minska rökningen så mycket som har skett de senaste decennierna i Sverige hade aldrig varit möjligt utan kraftfulla och långsiktiga politiska åtgärder. Vi behöver göra det igen, säger Ulrika Årehed Kågström.

Cancerfondens förslag

  • Att skatt på sockersötade drycker ska införas.
  • Att lagstiftningen gällande marknadsföring av livsmedel riktad mot barn ska skärpas och anpassas till det nya medielandskapet.
  • Att informationsinsatser för att öka kunskapen hos allmänheten om sambandet mellan cancer och en ohälsosam kost samt fysisk aktivitet ska genomföras.
  • Att minst 60 minuters daglig rörelse ska införas under skoldagen utöver undervisning i idrott och hälsa.
  • Att samhällsplaneringen ska främja en ökad fysisk aktivitet för alla människor genom livet.
Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu