Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

avGustaf Tronarp, Stefan Hesserud Persson

Riksbanken rör inte reporäntan.
På torsdagsmorgonen kom beskedet att den viktigaste styrräntan blir kvar på rekordlåga −0,5 procent.
Det väntas dröja en bra bit in i nästa år innan räntan höjs.

Foto: Marko Säävälä/TT
Riksbankschefen Stefan Ingves vid torsdagens räntebesked.

I februari 2015 drämde Riksbanken till med en sänkning av reporäntan från −0,35 till −0,5 procent. Där har den legat sedan dess, och banken har ingen brådska med att göra någon ny justering.

Klockan 09.30 i dag meddelade Riksbanken att styrräntan blir kvar på den rekordlåga nivån.

”Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv”, skriver banken i en kommentar.

Långsamma höjningar

Riksbanken räknar liksom tidigare att räntan kommer att ligga kvar på dagens nivå fram till mitten av nästa år. Först då väntas långsamma höjningar att inledas. I slutet av 2019 bedöms reporäntan ligga på 0,24 procent. Köpen av statsobligationer fortsätter under hösten, enligt tidigare beslut från april.

Trots att inflationen legat över målet på 2 procent de senaste månaderna räknar Riksbanken med att den ska sjunka något den närmsta tiden.

”Det har tagit tid och krävts mycket stöd av penningpolitiken att få upp inflationen och inflationsförväntningarna. Det är därför viktigt att den starka svenska konjunkturen fortsätter att sätta avtryck i prisutvecklingen så att inflationsförväntningarna förblir förankrade vid målet”.

Bundet eller rörligt?

Svenska Dagbladets privatekonomiredaktör Frida Bratt tycker att det kan vara ett bra läge att binda boräntan.

– Om man har lite tajta marginaler i sin ekonomi och vet att man kommer att bo kvar i sin bostad under flera år framöver tycker jag att det är ett bra läge att binda nu. Räntorna med längre bindningstider kommer att börja stiga först, så funderar man på att binda finns ingen större anledning att vänta, säger hon i Ekonomistudion.

För den som däremot känner att det finns marginaler att ta av kan det fortsatt vara klokt att ligga kvar med rörlig ränta, anser Fria Bratt.

– Det innebär en stor fördel i och med att man inte binder sig till banken. Alternativet är alltså att behålla den rörliga räntan och istället sätta av pengar till ett buffertsparande, som kanske kommer väl till pass i ett högre ränteläge. Då kan man fortsätta att spela ut bankerna mot varandra, säger hon.

Ingen skräll

Dagens besked var allt annat än en skräll. Sedan riksbankchef Stefan Ingves mandat förlängdes i september har den svenska kronan sjunkit till den lägsta nivån på fyra månader mot euron, vilket hänger samman med att marknaden har börjat ställa in sig på ett allt senare datum när det gäller Riksbankens nästa räntehöjning. Stefan Ingves står som bekant för en expansiv penningpolitik.

Kronan stärktes med några ören mot både dollar och euron direkt efter beskedet.
Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att förlänga mandatet om valutainterventioner.

ARTIKELN HANDLAR OM