Nya åtal mot Skandiadirektörer

MIN EKONOMI

Åtalas för skattebrott

Överklagare Christer van der Kwast har åtalat de tidigare Skandiadirektörerna Lars-Erik Petersson och Ulf Spång för skattebrott.

Enligt åtalet har Lars-Erik Petersson i sina deklarationer för åren 2000 och 2001 låtit bli att ta upp inkomster från Skandia med 24,5 miljoner kronor för 1999 och 7,5 miljoner kronor för 2000.

Beloppen har Petersson tillgodogjort sig genom att de överförts från Global Umbrella Trust, knutet till Skandia, till Peterssons konto i stiftelsen Pespi med säte i Liechtenstein.

Ulf Spång har på samma sätt låt bli att ta upp inkomster från Skandia i sina deklarationer för åren 2000 och 2001.

För inkomståret 1999 är beloppet 18,2 miljoner kronor och för inkomståret 2000 är det 2,5 miljoner kronor.

Även Spång har tillgodogjort sig pengarna genom att de förts över från Global Umbrella Trust till Spångs konto i stiftelsen Pespi.

Båda åtalen gäller grovt skattebrott:

”Brotten är grova då det rört sig om mycket betydande belopp och varit av synnerligen farlig art”, skriver van der Kwast i sin ansökan om stämning.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM