5000 jobb försvann under första halvåret

MIN EKONOMI

Storbolagen fortsätter att spara

STOCKHOLM

Runt 5 000 jobb försvann från 20 av börsens största bolag under årets andra kvartal, visar TT:s genomgång.

Liksom tidigare var det Ericsson och ABB som stod för de största neddragningarna.

Tecknen på att utvecklingen ska vända är få och i flera bolag väntar nya, omfattande besparingar.

Ericsson stod för den enskilt största neddragningen under andra kvartalet. Cirka 3 300 anställda fick lämna den svenska telekomjätten. I svensk-schweiziska ABB minskade antalet anställda med knappt 1 900 under kvartalets lopp.

Kullagertillverkaren SKF:s personalstyrka krympte med drygt 800 anställda och även byggkoncernen Skanska har genomfört omfattande neddragningar.

Samtliga storbanker drog ned på personalen. Inom Nordea försvann över 700 heltidstjänster.

I skogsbolagen har SCA dragit ned med hundratals anställda, samtidigt som konkurrenten Stora Ensos personalstyrka vuxit med över 1 000 personer.

Mot strömmen går förutom Stora Enso bilsäkerhetskoncernen Autoliv, som anställt ytterligare 1 000 personer under kvartalet, och fordonsjätten Volvo, vars personalstyrka ökade med nästan 700.

Återhållsamhet

Men sammanlagt har antalet anställda i de 20 storbolagen ändå minskat med cirka 5 000, visar TT:s genomgång av bolagens halvårsrapporter, som omfattar flertalet företag på Stockholmsbörsens mest omsatta-lista.

- Det här gäller också på bredare basis (än de 20 företagen). Företagen har varit väldigt återhållsamma när det gäller att nyanställa. De har inte ersatt folk som har slutat och har samtidigt tvingats avskeda en hel del människor, säger Hubert Fromlet, chefekonom på Föreningssparbanken.

Ytterligare sparpaket

Den totala neddragningen är visserligen mindre än under första kvartalet, då nära 15 000 jobb försvann enligt motsvarande jämförelse. Men i flera av företagen väntar ytterligare besparingar.

Exempelvis ska antalet anställda i Ericsson minska från halvårsskiftets notering på 57 600 till 52 000 vid årets slut, och nästa år ska personalstyrkan pressas ned till 47 000.

I ABB återstår fortfarande merparten av de besparingar på drygt 7 miljarder kronor som ska räknas hem fram till 2005. Låsjätten Assa Abloy kommer att minska antalet anställda med 700 personer i år, och Telia Sonera arbetar för fullt med att trimma kostnaderna i det sammanslagna, svensk-finländska bolaget.

Få signaler om vändning

Samtidigt finns det få tecken på att utvecklingen ska vända under en nära framtid. Sysselsättningen är en eftersläpande konjunkturindikator - företagen vill se tydliga bevis på goda tider innan de börjar nyanställa. Och enligt augusti månads inköpschefsindex, en undersökning som speglar den svenska industrikonjunkturen, fortsätter industrin att dra ned på personalen.

- Konjunkturen kan vända, men likväl är företagen väldigt återhållsamma med nyanställningar tills man har fått en större säkerhet vad gäller uthålligheten i förbättringen. Därför kommer det att dröja, säger Hubert Fromlet.

Mats Rörbecker/TT

ARTIKELN HANDLAR OM