Här slår prisfallet hårdast i storstäderna

avStefan Hesserud Persson

Bostadsmarknaden har tvärnitat under hösten. Inbromsningen i Stockholm har nu tydligt spridit sig även till Göteborg och Malmö, där pilarna pekar nedåt i de flesta områden.

1 av 3 | Foto: Johnér
Bostadsrättspriserna har backat med 4,5 procent i Stockholm under hösten.

I november backade priserna på bostadsrätter i landet med 3 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. Från att till en början främst ha varit ett Stockholmsfenomen har nu nedgångarna spridigt sig till Göteborg och Malmö, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Stockholms innerstad brukar fungera som en indikator. Med start för några månader sedan började Malmö och Göteborg följa med i avmattningen, även om de fortfarande har en hög prisuppgång på årsbasis.

I centrala Stockholm har priserna gått ned med 5,5 procent under september, oktober och november jämfört med föregående tremånadersperiod. Siffran för Storstockholm är −4,5 procent.

– Vi ser en tydlig nedgång i alla områden. Inget har stått emot, och det finns inga tydliga skillnader mellan inner- och ytterstaden, säger Per-Arne Sandegren.

Mest har priserna backat på Essingeöarna: −8,8 procent. Det är dock baserat på endast 95 försäljningar. Annars ligger minussiffrorna ungefär inom spannet 5–7 procent. På årsbasis har priserna backat i nio av tolv områden.

Stockholm:

I centrala Göteborg har priserna sjunkit med 3 procent de senaste tre månaderna. I Storgöteborg handlar det om −3,4 procent.

– Göteborg är intressant. På årsbasis är det positiva siffror, men i det kortare perspektivet har det vänt nedåt i alla stadsdelar, säger Per-Arne Sandegren.

Siffrorna spretar rejält med kraftiga prisfall i vissa områden, där antalet försäljningar varit relativt få. I allmänhet handlar det om nedgångar på mellan 2 och 4 procent.

Göteborg:

I Malmö har bostadspriserna i stort sett legat still under hösten. I november vände dock kurvan nedåt, med −1 respektive −2 för centrala Malmö och Stormalmö.

– Malmö spelar lite efter egna regler med en annan budgivningskultur än i Stockholm och Göteborg, men den allmänna nedgången syns även i Malmö, säger Per-Arne Sandegren.

Med undantag för expansiva Hyllie har priserna backat i i stort sett alla Malmös områden de senaste tre månaderna.

Malmö:

ARTIKELN HANDLAR OM