Så drabbas Experts kunder

avOscar Nelson, TT

Öde i butikerna Hemelektronikjätten Expert tar ner skylten för gott. Företaget har inte råd att betala sina skulder och har ansökt om konkurs.

Hemelektronikjätten Expert har gått i konkurs. Nu skriver företaget på hemsida att det inte går att reklamamera varor längre och presentkort slutar gälla.

Aftonbladet listar hur du som konsument drabbas av konkursen.

Öppet köp:

Expert kommer inte längre erbjuda öppet köp eller lösa in öppet köpreturer. Detta gäller även om kunden köpt varan vid en tidpunkt då Expert erbjöd öppet köp. Dessa kunder kan anmäla ersättningsanspråk till konkursförvaltningen.

Garanti:

Experts egna garantier gäller varken för de varor som köpts före konkursen eller för de varor som köpts efter konkursutbrottet.

Reklamationer:

Expert har inte längre möjlighet att ta emot reklamationer. De kunder som önskar reklamera en vara får istället anmäla ersättningsanspråk i konkursen enligt nedan. Reklamation kan även ske till tillverkaren eller annat tidigare säljled. De kunder som köpt varor med kreditkort kan vidare reklamera fel till kreditgivaren. Observera att detta endast gäller kreditkort.

Bytesrätt:

Bytesrätt kan inte erbjudas vare sig för varor som köpts före konkursen eller för varor som köps efter konkursutbrottet.

Kreditköp:

Köp som gjorts på Expert med hjälp av kreditfinansiering från GE Money Bank påverkas inte av konkursen, avbetalningar ska fortsatt ske till GE Money Bank. Vid fakturafrågor hänvisas till GE Money Bank kundtjänst på telefon nr. 08-559 514 00 alternativt www.gemoneybank.se

Presentkort:

Från och med den 19 september 2012 kan Expert inte lösa in presentkort och heller inte sälja fler presentkort. Anspråk på grund av presentkort som inte kan utnyttjas kan anmälas till konkursförvaltningen enligt nedan.

Försäkringar:

Kunder som tecknat trygghetsförsäkring hos Solid Försäkrings AB påverkas inte av konkursen. För frågor om skadereglering kontakta Solid Försäkrings AB:s kundtjänst på telefon nr. 013 - 13 13 13.

Förskottsbetalda varor – på internet eller i butik:

Kunder som har köpt och betalat en vara på internet eller i butik, men ännu inte fått varan levererad, kommer att få varan levererad i de fall varan avskiljts eller på annats sätt individualiserats för kundens räkning vid tidpunkten för konkursutbrottet. Med avskiljande menas att varan inte sammanblandats med konkursboets övriga varor, utan att det klart framgår att varan tillhör kunden genom att varan försetts med märkning eller motsvarande individualiseringsåtgärd.

Ångerrätt vid e-handel

Kunder som beställt varor från Experts e-handelsbutik har ångerrätt i två veckor. Den rätten finns teoretiskt kvar även om företaget går i konkurs, men kan på grund av konkursen inte göras gällande mot Expert, annat än möjligen som en oprioriterad fordran. Om anspråk kan göras gällande mot kreditgivaren vid kreditköp är enligt Konsumentverket oklart.

Varor som lämnats in för service/reparation:

Kunder som lämnat in varor för service/reparation ska i första hand vända sig till den Expertbutik som handlagt serviceärendet för att avhämta varan. De kunder som lämnat in varor, som vid konkursutbrottet finns hos någon av Experts anlitade serviceverkstäder, ska istället kontakta respektive verkstad.

Kvitton:

Kunder som önskar kvittokopior kan vända sig till någon av de butiker som fortfarande är i drift. Denna servicefunktion garanteras inte av konkursboet utan kommer att ske i den mån det är praktiskt möjligt. Efter att driften avslutats kan konkursförvaltningen inte tillhandahålla kvittokopior.

Anmälan av anspråk:

Anspråk på ersättning på grund av reklamationer, presentkort, öppet köp, bristande garantier eller annat kan anmälas till konkursförvaltningen på en för ändamålet framtagen blankett. Blanketten finns på www.hamilton.se. Dessa anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Det är ännu för tidigt att säga om det blir aktuellt med utdelning på oprioriterade fordringar. Om detta skulle visa sig möjligt kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält fordringar till konkursboet kommer då att få information om hur detta gå

Läs listan på Experts hemsida

ARTIKELN HANDLAR OM