Ny rapport: Fördubblat elpris i framtiden

Av: 

Stefan Hesserud Persson

Mer vind- och vattenkraft kommer att ge högre elpriser.
Mer vind- och vattenkraft kommer att ge högre elpriser.

Elpriser

Elpriset kommer mer än fördubblas i framtiden när Sverige ställer om till 100 procent förnybar energi.
Men priset skulle bli ännu högre om vi håller fast vid dagens system, enligt en ny rapport.

2016 slöts den blocköverskridande energiöverenskommelsen, som säger att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar till 2040.

En omställning som kommer att kosta svindlande 1 500 miljarder kronor, enligt en undersökning från teknikkonsultföretaget Sweco.

Över 60 öre/kWh

Den kommer också att bli kännbar för oss elkonsumenter. Spotpriset på elbörsen väntas stiga från dagens nivåer på omkring 30 öre/kWh, till över 60 öre år 2030.

Det visar en ny rapport från det amerikanske konsultföretaget Boston Consulting Group, BCG, som gjorts på uppdrag av Skellefteå Kraft.

– Vi bedömer att oavsett scenario kommer elpriset gå upp från den idag låga prisnivån, säger Fredrik Lind, senior partner på BCG, i ett pressmeddelande.

Det andra scenariot, att vi behåller dagens energimix, kommer rentav innebära ännu högre elpriser i framtiden.

– Utvecklingen av elprisscenarierna estimeras följas åt fram till efter 2030 och därefter beräknas elpriset bli lägre i ett förnybart energisystem än i ett system där vi renoverar dagens produktion, säger Fredrik Lind.

Stora besparingar och intäkter

Förklaringen är att en upprustning av dagens gamla kraftverk även det skulle innebära stora kostnader.

En omställning till 100 procent förnybart kommer däremot ge såväl stora besparingar som intäkter på sikt. BCG bedömer att det kommer att leda till tiotusentals nya arbetstillfällen, stora miljövinster och ökad säkerhet.

Värdet uppskattas till över 6 000 miljarder kronor.

– När stora investeringar görs och teknikskiften genomförs leder det också till stora ekonomiska mervärden. För varje krona vi investerar i omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem, får vi tillbaka fyra, säger Fredrik Lind.

ANNONS

Jämför elavtal när priserna rusar! Hitta det bästa för dig nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

LÄS VIDARE

Rekorddyr el för kunderna – de drar in miljarder

ÄMNEN I ARTIKELN

Elpriser

Förnybar energi

Vattenkraft

Vindkraft

Boston Consulting Group

Sweco