"Hållbara fonder mest marknadsföring"

Maria Davidsson/TT

Publicerad 2020-02-02

Det är inte självklart vad hållbara fonder investerar i. Spararna måste helt enkelt läsa det finstilta för varje fond. Klart är dock att det inte bara är sol- och vindkraft. Arkivbild.
Det är inte självklart vad hållbara fonder investerar i. Spararna måste helt enkelt läsa det finstilta för varje fond. Klart är dock att det inte bara är sol- och vindkraft. Arkivbild.

En djungel av hållbara fonder möter den som vill att sparpengarna ska bidra till något bra för miljön. Men bakom etiketten "hållbart" kan det mesta dölja sig.

– En stor del är bara förskönande marknadsföring, säger fondexperten Jonas Lindmark.

Det finns inga exakta krav eller gemensam standard för vad en hållbar fond är. Det bestäms i princip av fondförvaltarna själva.

Det kan vara en fond som utesluter vissa branscher, till exempel vapen och olja, eller bara investerar i företag som bedöms ha hög hållbarhetsprofil. Vissa investerar enbart i miljöteknik eller förnybar energi, andra har inte alls miljöprofil utan menar med hållbarhet att fonden är socialt eller etiskt hållbar.

För vissa fonder är hållbarhetsaspekten själva poängen, för andra är det bara en av flera placeringsstrategier.

"Förskönande marknadsföring"

Fondinformationsföretaget Morningstars analyschef Jonas Lindmark är kritisk till hur begreppet hållbarhetsfonder används.

– Jag anser att en stor del bara är förskönande marknadsföring, ett sätt att ta extra betalt för aktivt förvaltade fonder, säger han.

När Morningstar jämfört aktieinnehaven i vanliga Sverigefonder med de som har ordet hållbar i sitt namn är det nästan ingen skillnad. De investerar i stort sett i samma företag. Volvo är den vanligaste aktien vare sig Sverigefonden kallar sig hållbar eller inte. Även börsjättarna Sandvik och Hexagon hör till de vanligaste innehaven i båda kategorierna, liksom Ericsson och SEB.

Skeptisk

Jonas Lindmark är skeptisk mot hela tanken att fondsparare kan påverka företag i en mer hållbar riktning.

– Alla som försöker sätta sig in i det här inser efter ett tag att det är jättesvårt, helt enkelt för att det är en ganska svag koppling mellan vad fonder investerar i och hur det påverkar hur hållbar företagens verksamhet är ute i den fysiska världen, säger han.

Han grundar resonemanget på att fonder normalt köper och säljer aktier på en andrahandsmarknad. Aktierna byter bara ägare, kanske från en fondsparare till en annan. För bolaget ifråga har det ingen direkt påverkan.

Men Lindmark anser att spararna blir vilseledda att tro att påverkan är mer direkt och större.

Indirekt påverkan

Miljömärkningen Svanen har fastställt kriterier för de fondförvaltare som vill miljömärka sina fonder, inklusive hur uppföljning och rapportering ska gå till. Drygt 30 fonder har Svanenmärket i dag, vilket bara är en liten del av alla hållbara fonder som finns.

Huruvida fonderna haft någon positiv effekt på hållbarhetsarbetet i de bolag som de investerat i är omöjligt att veta, enligt Per Sandell, ansvarig för Svanenmärkta fonder.

– Nej, det kan ingen veta, eftersom allting handlar om en serie indirekta skeenden. Det är vi väldigt noga med att tala om för spararna, säger han.

Men till skillnad från Jonas Lindmark är han övertygad om att hållbara fonder kan påverka – genom att fondbolagen sätter press på företagen.

– När många tillsammans agerar, så kan det påverka företagen, säger Per Sandell.

Välja bort företag

Generellt kan fondbolagen påverka genom att rösta på bolagsstämmor, delta i valberedningar och ha direkta möten med företagen. Andra sätt kan vara att endast investera i en viss typ av företag, alternativt exkludera företag som inte lever upp till hållbarhetskrav.

TT: Men är det inte bara någon annan som köper de aktierna då?

– Jo, visst är det så. Så man måste samtidigt göra ett uttalande eller statement, och hoppas att företagen ska styra om, säger Per Sandell.

Men även de sparare som inte tror att deras månadssparande i en fond får företag att ställa om, kan ha anledning att välja hållbart, tycker Sandell.

– Det är klart att det känns trevligare att få avkastning från de mer hållbara företagen än de sämre, säger han.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu