Arbetsförmedlingen satsar i Skellefteå

Av:  TT

Northvolts batterifabrik i Skellefteå är en av flera gröna satsningar i norra Sverige. Arkivbild.
Northvolts batterifabrik i Skellefteå är en av flera gröna satsningar i norra Sverige. Arkivbild.

Olika gröna industrisatsningar i norra Sverige har skapat en brist på kvalificerad arbetskraft.

Regeringen har tidigare gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga de behov som uppstår i samband med större företagsetableringar. Myndigheten ska också utveckla sina metoder för att locka fler att flytta dit jobben finns.

Som ett led i det inrättar Arbetsförmedlingen nu en så kallad nationell samordningsfunktion för industrietableringar.

Kansliet placeras i Skellefteå och målet är att skapa bättre samverkan mellan kommuner och företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Förhoppningen är att funktionen ska vara på plats redan efter sommaren och då ha runt sex anställda.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu