Nio a-kassor: Så länge dröjer utbetalningarna

Tusentals medlemmar väntar på besked medan personal larmar om enorm arbetsbörda.

Under våren har Aftonbladet rapporterat om a-kassornas exceptionella läge – men hur låter det inifrån?

Här berättar nio representanter.

Antalet ärenden till a-kassorna ökade lavinartat under våren.
Men hur påverkas medlemmarna?
Aftonbladet ställde frågor till nio a-kassor.

Verksamhetschef Pernilla Nilsson svarar: