”Nu kommer notan för en lånedopad ekonomi”

Statliga Konjunkturinstitutet spår att hög inflation och stigande räntor gör att Sverige går in i en lågkonjunktur i år.

Aftonbladets ekonomikommentator Andreas Cervenka svarar på sex frågor om dagens besked. 

1. Vad är huvudbudskapet från KI?

Att betydligt sämre tider väntar. Ekonomin mätt som BNP per invånare spås växa med bara 1,3 procent i år och 0,6 procent nästa år. Det är lågt. Samtidigt kommer den höga inflationen hålla i sig hela det här året och nästa år och falla tillbaka först 2024. 

2. Vad sticker ut i KI:s prognos tycker du? 

Hur pessimistiska svenskarna är. Förväntningarna om den egna ekonomin har inte varit så här låga sedan då KI började mäta det 1996. Och då har vi ändå varit igenom finanskrisen 2008 och pandemin sedan dess. 

3. Vad beror svenskarnas oro på? 

Inflationen och räntan. KI pekar på att våra inkomster, när inflationen dras bort, kommer att sjunka de närmaste åren samtidigt som våra kostnader för att låna skjuter i höjden och värdet på både aktier och bostäder sjunker. Enligt KI:s mätningar är pessimismen störst hos den fjärdedel av befolkningen med högst inkomster som äger mer tillgångar och har större lån än genomsnittet. Dessutom är de som äger hus eller bostadsrätt mer pessimistiska än de som hyr sin bostad. En viktig förklaring är sannolikt att Riksbankens ränta är på väg. upp. Man kan kalla det för en ”Ingves-effekt”.

4. Hur kommer det att slå mot ekonomin? 

Konsumtionen ser ut att falla brant. Från att ha ökat med 6,2 procent förra året blir ökningen 2022 2,6 procent och bara 0,1 procent 2023 spår KI. Man kan säga att vi nu ser notan för en lånedopad ekonomi. Men KI pekar på att de med lägst inkomster inte är lika dystra. Om ekonomiångesten sprider sig till dessa grupper lär konsumtionen falla ännu mer. 

5. Finns det några ljuspunkter? 

Ja, svenska företag går fortsatt bra och är betydligt mer optimistiska om framtiden än hushållen, även om problem med brist på varor i spåren av pandemin och kriget i Ukraina drar ned produktionen. Exporten räddar ekonomin de närmaste åren, enligt KI. Däremot finns tecken på att bostadsbyggandet bromsar in och byggbolagen ser mer negativt på framtiden. 

6. Vad blir avgörande det kommande året? 

Väldigt viktigt blir hur det går med inflationen eftersom det i sin tur bestämmer hur snabbt och hur mycket Riksbanken måste höja räntan. Avtalsrörelsen kommer också bli central för hur länge inflationen hänger kvar. Hur bostadsmarknaden utvecklas blir också extremt viktigt. Det blir alltmer tydligt att svenskarnas uppfattning om sin egen ekonomi delvis står och faller med den och med boräntan. 

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu