Byggandet bromsar: "Många frågetecken"

Av:  Klas Widestrand/TT

Nu bromsar husbyggandet in. Arkivbild.
Nu bromsar husbyggandet in. Arkivbild.

Bostadsbyggandet backar i spåren av ökande materialkostnader och orosmolnen i ekonomin. Nu är frågan hur länge den negativa trenden håller i sig.

– Vi är inne i ett läge där det finns ovanligt många frågetecken, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB.

Under första kvartalet bromsade nybyggnationen in. Totalt cirka 14 100 nya bostadslägenheter var 13 procent färre i jämförelse med motsvarande period föregående år, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 11 050 i flerbostadshus, 15 procent färre än under 2021.

En starkt bidragande orsak till det förändrade läget är priset på byggmaterial, som i genomsnitt gått upp med omkring 12,2 procent sedan april 2021.

– Kostnaderna har ökat ganska dramatiskt för såväl betong, cement, stål och alla former av träprodukter, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Flera bidragande faktorer

Även Byggfaktas senaste indikator för byggnadstakten, som släpptes förra veckan, ger vid handen att takten har saktat in. Bolagets statistik inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur.

Tor Borg konstaterar att farten lär fortsätta minska den kommande tiden, även om det för närvarande finns ett stort antal planerade projekt.

– Om de här projekten skulle sättas i gång kommer vi att ha ett fortsatt högt bostadsbyggande. Men det finns anledning att tro att en hel del projekt kommer att skjutas upp eller läggas ner, det är dock inget som vi kan se i våra siffror än, säger Tor Borg.

Han lyfter också fram de stigande räntorna som tillsammans med en allmän nedgång i konjunkturen lär göra byggherrarna och andra aktörer på marknaden mer försiktiga.

Robert Berqvist, senior ekonom på SEB, ger en liknande bild av situationen.

– Vi är inne i ett läge där det finns ovanligt många frågetecken. Vi vet inte vart inflationen ska ta vägen, vart räntorna ska ta vägen eller vart tillväxten ska ta vägen, säger han.

Slår mot tillväxten

Just tillväxten är en fråga som har en tydlig koppling till bostadsbyggandet, påpekar han.

– När byggandet går ner, då slår det på tillväxttakten. Det är något vi har sett tidigare.

Den minskande takten riskerar också att minska mobiliteten på arbetsmarknaden eftersom det kan bli svårare för människor att flytta för att kunna ta jobb på annan ort, enligt Bergqvist.

Han är dock noga med att understryka att orosmolnen på lite längre sikt lär skingras i takt med att läget stabiliseras.

– Vi kommer att komma tillbaka till inflationsmålet på kring två procent och därmed kommer ju också räntorna att stabiliseras, vilket innebär att lägesbilden blir tydligare. Då blir det också lättare att ta beslut om långsiktiga investeringar, som ju inkluderar bostadsbyggande, säger Robert Bergqvist.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu