Årskullarna i kläm med höjda pensionsåldern – då kan du gå i pension

Den höjda pensionsåldern har klubbats igenom i dag.

Det innebär de nya ändringarna

Då sker nästa höjning av åldersgränserna

Tabell: Då kan du ta ut din pension