Vinst för SAS

MIN EKONOMI

Flygbolaget SAS redovisar en vinst före skatt på 442 miljoner kronor för perioden augusti–oktober, det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Förra året gick bolaget med 561 miljoner kronor i förlust under motsvarande period.

Intäkterna uppgick till 11 059 miljoner kronor, jämfört med 11 412 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges till aktieägarna.

”Svag tillväxt”

Fjärde kvartalet har präglats av "intensifierad konkurrens och svag ekonomisk tillväxt", skriver SAS vd och koncernchef Rickard Gustafson i en kommentar. Men SAS pågående sparprogram gjorde att de sjunkande intäkterna kunde kompenseras genom lägre kostnader.

"De försämrade förutsättningarna förväntas att kvarstå och första kvartalet 2013/2014 (november-januari) kommer som vanligt att vara säsongsmässigt mycket svagt", skriver han.

”Målen uppnås senare”

Han väntar sig dock att SAS uppnår ett positivt resultat före skatt även 2013/2014, "under förutsättning att marknadsutvecklingen avseende kapacitet, flygbränsle och valuta inte försämras ytterligare samt att inget oförutsett inträffar i övrigt", och exklusive den positiva effekt avseende ändrade pensionsvillkor som kommer att påverka resultatet under första kvartalet.

Men SAS bedömning är samtidigt att de finansiella målen som tidigare förväntades uppnås under 2014/2015, uppnås först under 2015/2016.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM