Här är nya lagar och regler 2018

Foto: ERIK NYLANDER/TT
Slut på rattsurf. Från den 1 februari är det förbjudet att hålla en mobil i handen samtidigt som man kör bil.
MIN EKONOMI

I år börjar en rad nya lagar och regler gälla.
Det blir stopp för mobilsurf när du kör bil.
Det blir enklare att straffa spridning av kränkande bilder.
I februari kan du ansöka om den nya elcykelpremien.

Vid årsskiftet trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft. Bland annat införs ett nytt brott, olaga integritetsintrång.

Det innebär att det blir straffbart att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, som nakenbilder och så kallad hämndporr. Sådant beteende har hittills varit svårt att komma åt enbart genom den nuvarande lagen mot förtal.

Straffet för olaga integritetsintrång kan bli allt från böter till fyra års fängelse, i de värsta fallen.

Störande kontakter

Förutom samlagsfilmer kan man också komma att straffas om man sprider uppgifter om någons hälsotillstånd, om att någon utsatts för ett allvarligt brott eller om man sprider bilder på någon i en mycket utsatt situation, till exempel från en olycksplats.

Det ska även bli straffbart att hota med att sprida sådana bilder, men en sådan lagändring träder i kraft först 2019.

Sajterna blir nästa år skyldiga att ta bort meddelanden som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång.

Brottet ofredande utvidgas till att omfatta upprepade och oönskade kontakter via till exempel telefon, e-post och sms. Domstolen ska bland annat ta ställning till antalet störande kontakter, om innehållet är kränkande eller hotfullt och vad kontakterna lett till, till exempel störd nattsömn.

Stopp för rattsurf

En som också berör social medier, men som riksdagen ännu ej klubbat, är att unga som fyllt 13 år på egen hand ska kunna ge sitt samtycke till att sociala medier behandlar deras personuppgifter. Den lagen väntas träda i kraft i maj.

En lagändring som är värt att ha särskild koll på är att det från februari blir förbjudet att tala i mobiltelefon utan handsfree när man kör bil.

För den som föredrar att cykla införs en elfordonspremie för bland annat köp av elcyklar från februari. Premien uppgår till 25 procent av inköpspriset, dock högst 10 000 kronor och gäller inte ståcyklar, som exempelvis Segway, eller hoverboard.

Foto: Cyceleurope
Den 1 februari kan du ansöka om elcykelpremie.

Några nya lagar och regler 2018

 • Straffet för grovt vapenbrott höjs till lägst två år.

 • Att sprida privata bilder i syfte att allvarligt skada annan person blir straffbart.

 • Att till ett barn föreslå träff i sexuellt syfte blir straffbart oavsett om mötet ägt rum

 • Straffavgiften för att föra in alkohol i Sverige utan att betala skatt höjs till 40 procent av den skatt som ska betalas.

 • Förbud för bilförare att tala i telefon med mobilen i handen. Från februari.

 • Förskoleklass från sex år blir obligatorisk. Gäller från höstterminen 2018.

 • Krav på ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger. Från maj

 • Åldersgräns på 18 år införs för att sola på solarium. Från september

 • En amnesti för att lämna in olagliga vapen gäller februari-april.

 • Skyddsjakt på dov- och kronhjortskalvar tillåts på fält med oskördade grödor och på skogsplanteringar. Tillstånd behövs ej 1 juli -15 april.

 • En ny elfordonspremie införs för bland annat elcyklar. Från februari

 • Höjda straffavgifter för grova överträdelser mot kör- och vilotider i transportbranschen. Från mars

 • Kommunernas socialnämnder får ansvar för att motverka spelmissbruk.

 • Ökat sekretesskydd för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät.

 • Sekretesskydd införs för uppgifter om hur privatpersoner använder datorer på bibliotek.

 • Advokater som begår brott utanför arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund.

 • Rektorer ska besluta om partier ska bjudas in till skolor. Urval ska ske på objektiv grund, till exempel partier i riksdag eller kommunfullmäktige.

Källor: Riksdagen, regeringen, tullverket

Slipp böter – håll koll på vinterns trafiklagar 00:51
ARTIKELN HANDLAR OM

Brott

Elcykel