Optimistisk ton i vårbudgeteten

Av: 

Eva Buskas

Olof Jönsson

Johanna Melén

Privatekonomi

Men få stora satsningar

Pensionärer och barnfamiljer är de stora vinnarna i budgeten. Det satsas också en hel del på vägbyggen.

I budgeten målar regeringen upp en bild av ett Sverige som klarat krisen.

– Sverige har klarat krisen bättre än många andra länder tack vare en ansvarsfull finanspolitik, säger finansminister Anders Borg.

Den ekonomiska återhämtningen tror regeringen kommer både tidigare och starkare än väntat. Tillväxten tros bli 2,5 procent i år och 3,9 procent nästa år.

Samtidigt bedöms sysselsättningen öka redan i år. Regeringen räknar med att arbetslösheten toppar på 9,2 procent i år för att sedan vika nedåt nästa år.

2011 väntas 8,8 procent vara arbetslösa, för 2012 är siffran 8,0 procent. Men först 2014 är arbetslösheten tillbaka på mer normala nivåer, 6,7 procent enligt regeringens prognos.

Optimistiskt

Det är mer optimistiska tongångar jämfört med när höstbudgeten presenterades förra året. Då räknade man med en arbetslöshet på 11,4 procent i år.

Den svenska ekonomin är dock fortfarande bräcklig och flera grupper har drabbats hårt, säger Anders Borg.

– Det är viktigt att se till att arbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå. Detta gör att vi även i samband med denna vårproposition föreslår ett antal åtgärder för att fortsätta att minska krisens effekter och vårda återhämtningen i ekonomin.

Överskott i finanserna

Många ytterligare satsningar tros komma under sommaren och hösten när de sista viktiga rösterna ska knipas inför valet.

Vårbudgeten som presenteras i dag innehåller få överraskningar. Mycket har presenterats tidigare: Det handlar bland annat om höjt flerbarnstillägg i barnbidraget och sänkt inkomstskatt för pensionärer.

Enligt Borg har de offentliga finanserna utvecklas bättre än vad regeringen trodde förra året och överskottet i de offentliga finanserna väntas vara tillbaka på över en procent redan 2013.

– Det är viktigt av flera skäl att vi kommer tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Att kunna möta kommande lågkonjunktur från en stark position är ett sådant, säger Borg i pressmeddelandet.

Osäkert på sikt

Ändå tros utrymmet för permanenta reformer under nästa år vara begränsat. Om överskottsmålet på en procent uppnås om några år kan det dock uppstå utrymme för reformer mot slutet av nästa mandatperiod.

På längre sikt är dock utvecklingen osäker menar regeringen, även om politiken kommer att fortsätta fokusera på arbetslinjen.

Fler satsningar behövs därför på grupper som ungdomar, invandrare och äldre, som kan ha svårt att få jobb. Även kvinnor ska ges större möjligheter.

Regeringen vill även göra det lättare att anställa samt öka drivkrafterna för att söka jobb. Andra områden som lyfts fram i budgeten är bättre utbildning och framgångsrik forskning.

Få koll på budgeten med Aftonbladet.se

18.00-18.30: Ställ dina frågor direkt till Borg i Aftonbladets chatt

DESSUTOM: Sätt betyg på budgeten Diskutera Följ debatten

Få de senaste analyserna Vinnarna och förlorarna

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför nu

Publisert:

Aftonbladet

/

Min ekonomi

/

Privatekonomi

ÄMNEN I ARTIKELN

Privatekonomi