Bedömare: kvinnor borde kräva högre ingångslön

MIN EKONOMI

Kvinnliga studenter väntar sig betydligt lägre ingångslön än vad män på samma utbildning gör. Bland ekonomistudenter är gapet åtta procent.

Kvinnor borde uppmuntras att kräva högre ingångslön, enligt bedömare.

– Kvinnor har lägre förväntningar för att de vet att kvinnor tjänar mindre. Men har man lägre lönekrav redan innan man börjat jobba blir det en självuppfyllande profetia, säger Claes Peyron, Sverigechef för konsultföretaget Universum.

Kvinnliga studenter på Handelshögskolan i Stockholm väntar sig till exempel en ingångslön på 32 278 kronor i månaden, medan männen tror sig kunna få 35 316 kronor, en skillnad på drygt 3 000 kronor i månaden. Detta enligt Universums företagsbarometer, där cirka 20 000 svenska studenter har tillfrågats.

Mindre skillnad ingenjörer

Däremot har skillnaden mellan de löner som kvinnliga och manliga civilingenjörer väntar sig att få krympt till fyra procent. Manliga studenter på Kungliga tekniska högskolan väntar sig exempelvis en ingångslön på 30 595 kronor i månaden, medan de kvinnliga i snitt tror att de ska få 29 485 kronor, en skillnad på 1 100 kronor.

Claes Peyron tycker att olika aktörer som företag, högskolor och fackförbund, måste jobba mer med att uppmuntra kvinnor att kräva högre ingångslön.

– Det är inget nytt, men man får inte sluta kommunicera det.

Under de senaste 30 åren har lönegapet mellan män och kvinnor i arbetslivet generellt förblivit cirka 15 procent – trots att unga kvinnor i dag utbildar sig i högre utsträckning än männen och att föräldraledigheten fördelas mer jämställt än tidigare.

– Det är märkligt att det inte har hänt mer. Men det kan exempelvis vara så att männen dragit mer nytta av övergången till mer individuell lönesättning än kvinnorna, säger Åsa Löfström, docent i nationalekonomi vid Umeå Universitet.

Påverkar pensionen

Åsa Löfström har i en studie tittat på löneutvecklingen för cirka 13 000 ekonomer, varav drygt hälften var kvinnor, och kommit fram till att lönegapet mellan män och kvinnor i yrket 2007 låg på sju procent och att färre kvinnor än män nådde ledande positioner.

Hon tycker att kvinnor bör bli medvetna om hur viktig ingångslönen är för den fortsatta lönestegringen, och att allt de tjänar under livet bland annat påverkar pensionen.

– I dessa tider när livslönen har fått större betydelse än förut är det viktigt att unga tjejer blir medvetna om att 1 000 kronor mindre vid första anställningen kan motsvara 5 000–6 000 kronor vid 50 års ålder. Man måste se om sitt hus, säger hon.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM