Snart kan din månadsavgift chockhöjas

Av: 

Stefan Hesserud Persson

Månadsavgiften för dig som bor i bostadsrätt i Stockholm kan höjas.
Månadsavgiften för dig som bor i bostadsrätt i Stockholm kan höjas.

Bostadsmarknad

Tomträttsavgälderna i Stockholm kommer att chockhöjas från och med nästa år. För många stockholmare med bostadsrätt riskerar månadsavgiften stiga med flera hundra kronor.

Många villaägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm äger inte sin mark idag. Därför betalas en årlig avgift till staden, så kallad tomträttsavgäld, som normalt omförhandlas vart tionde år.

2018 inleds nästa period – och staden beslutade i våras att höja avgifterna kraftigt.

Mer än fördubblas

Analysföretaget Värderingsdata har tittat på hur höjningen kan slå mot 244 bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad som omfattas av höjningen. Generellt kommer avgälderna mer än fördubblas.

– Man kan tydligt se hur stor andel av föreningarnas ekonomi som utgörs av tomträttsavgäld. I vår studie kommer den att gå från 16 till 29 procent. Det ska betalas på något sätt, vilket kan vara genom höjd månadsavgift, lokalhyra eller genom användning av andra disponibla medel, säger Mathias Olofsson, vd på Värderingsdata.

I snitt står månadsavgifterna för en tredjedel av föreningarnas intäkter. Om den höjda tomträttsavgälden skulle fördelas proportionerligt innebär det att månadsavgifterna kommer att stiga med 17 procent.

För en trerummare på 77 kvadratmeter innebär det en höjning med 562 kronor i månaden, från 3 306 kronor till 3 868 kronor. På ett år handlar det om över 6 700 kronor.

”Viktigt att förstå”

– Tyvärr tror jag inte att kunskapen om det här generellt sett är så god som den borde vara. När man köper en bostadsrätt tar man också på sig en del av föreningens skuld. Det är viktigt att förstå hur den ser ut, säger Mathias Olofsson.

Den höjda tomträttsavgälden kommer att tas ut stegvis och slå igenom med full kraft år 2023. Allra störst kommer effekten bli för småhusägare. De kan som mest drabbas av en höjning på 19 400 kronor per år.

Hur stor hänsyn bör man ta till om föreningen äger marken eller inte när man köper bostad?

– Jag tycker att det är viktigt att sätta sig in i hela föreningens ekonomi och att be om hjälp om man inte förstår, säger Mathias Olofsson.

Det här betyder tomträttsavgäld

Tomträtt är en form av nyttjanderätt som har funnits sedan 1907. Den infördes som ett komplement till äganderätten till en fastighet. Ett av dess syften var från början att alla skulle ges möjlighet att kunna bygga ett eget egnahem.

För att göra detta möjligt upplät kommunerna sin mark för bostadsbyggnation till en låg kostnad.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om hur avgälden ska sättas, vilket sker i enlighet med jordabalkens regler och gällande rättspraxis.

Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid, en så kallad avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år.

Avgälden ska motsvara en skälig ränta på markens värde. Avgälden är olika hög i olika delar av staden beroende på att marken är olika mycket värd. För småhustomträtter beräknas avgälden med ledning av marktaxeringsvärdet.

Cirka 5 500 småhus och 3 900 flerbostadshus betalar tomträttsavgäld i Stockholm (2016).

Källa: Stockholms stad

ANNONS

Du är värd en bra boränta! Jämför bolån och hitta den bästa räntan för dig.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

LÄS VIDARE

Dubbelsmockan för dig i lägenhet: ”Ökar 40%”

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadsmarknad

Bostadspriser

Bostadspolitik

Stockholm