Så undviker du sambofällorna

Tänk på det här när du flyttar ihop med din kära

Kärleken bubblar och ni är på väg att flytta ihop.

Då är det inte så kul att tänka på den andras pengar och tillgångar.

Men har ni inte koll på varandras ekonomi riskerar ni stora problem.

– Det kan få katastrofala följder, säger familjejuristen Marika Wernström.

Nästan fyra av fem sambopar i Sverige saknar ett samboavtal. Det innebär att majoriteten av landets turturduvor riskerar stora ekonomiska bekymmer om kärleken någon dag skulle vissna.

Men med lite enkel planering går det att undvika fällorna.

– Det första du ska göra när ni flyttar ihop är att ni pratar om varandras ekonomi så att du får en bild av hur din partner sköter den, och så att man gör klart vem som ska betala vad. Är det så att partnern inte ens vill prata om ekonomi bör man fundera på om det verkligen är en bra idé att flytta ihop, säger Ylva Yngvesson, privatekonom på institutet för privatekonomi på Swedbank.

Bostaden delas lika

Väljer ni att inte skriva ett samboavtal omfattas ni av sambolagen.

Den instiftades 1998 för att skydda den svagare parten i förhållandet när det upphör. Lagen gäller bara för par och inte för kompisar som bor ihop. Enkelt innebär lagen att värdet på den gemensamma bostaden och bohaget (möbler etc.) delas lika vid en separation – detta oavsett om den ena parten har betalt mer än den andra.

Lagen innefattar inte andra föremål som paret kan ha köpt tillsammans, exempelvis bilar, båtar, cyklar och smycken. Dessa värdesaker tillfaller den som står som ägare.

– Därför är det viktigt att båda två står med på kvittot, om man vill att värdet på exempelvis en bil ska delas lika vid en separation, säger familjejuristen Marika Wernström på advokatfirman Inter.

Kan tvingas dela med föräldrarna

För att undvika ekonomiska tvister och bekymmer vid en separation kan det därför vara bra att skriva ett samboavtal. I samboavtalet samtycker ni att sambolagens bodelning inte ska gälla och fastställer i stället vem som ska få vad vid en separation. Men eftersom avtalet bara gäller när ni är i livet är det också viktigt att ni skriver ett testamente som reglerar vad partnern ska ärva vid ett eventuellt dödsfall.

Skulle den ena partnern dö är det den överlevande partnern som bestämmer om bodelning ska ske eller inte. Vill han eller hon ha en bodelning delas bostad och bohag med den avlidnes föräldrar. Har ni barn tillsammans eller från tidigare förhållanden har barnet till den avlidne partnern rätt att ärva hälften av bostaden och bohaget, och rätten till att ärva alla andra tillgångar.

Ta professionell hjälp

– Det viktiga när man skriver ett samboavtal eller testamente är att man tar hjälp av en familjejurist. Skriver man egna avtal händer det ofta att man skriver in saker man inte förstår vad de innebär, säger Ylva Yngvesson.

Hennes råd till de som är på väg att flytta ihop och ännu inte skrivit samboavtal är att se till att båda parter betalar exakt lika mycket i bostaden och bohag från början, så slipper ni bekymmer vid en separation.

– Eller gift er, då är ni skyddade mycket bättre.

Tänk på det här när ni flyttar ihop

Ta ett ordentligt samtal med varandra om ekonomin. Prata om vem som ska betala vad.

Om en av er flyttar in till den andra är det en bra idé om han eller hon köper in sig i hälften av bostadsrätten eller huset, så att ni båda står för kostnaderna och får dela på eventuella vinster om ni skulle sälja.

Bostäder och bohag (möbler etc). som ni skaffar gemensamt under sambotiden delas på hälften vid en separation – oavsett vem som betala vad. Vill ni inte att det ska ske, skriv ett samboavtal.

Saknar ni ett samboavtal är det viktigt att ni sparar kvitton och skriver in vem som har betalat vad, så att det är tydligt vem som ska ha vad vid en separation.

Det här händer vid en separation om ni saknar samboavtal

Väljer ni inte att skriva ett samboavtal omfattas ni av sambolagen – förutsatt att villkoren i lagen är uppfyllda.

Lagen instiftades 1998 för att skydda den svagare parten i förhållandet när det upphör.

Bostaden och bohaget som ni skaffat gemensamt delas lika, oavsett om någon betala mer än den andra.

Alla andra värdesaker som exempelvis bilar och smycken går till den som står som ägare, om den andra partnern inte kan visa kvitto på att den har betalt.

Även om den ena partnern ägde bostaden innan samboförhållandet började, kan den andra partnern få tillgång till bostaden om det bedöms att hon eller han har speciella behov att få bostaden. Detta sker ofta när ni har barn ihop. Bor ni i en bostadsrätt får den partner som anses ha rätt till bostaden betala den andra för hans eller hennes del.

Om någon skulle avlida kan den överlevande partnern behöva dela bostad och bohag med den avlidnes föräldrar, men det är den överlevande partnern som beslutar om en bodelning ska ske. Alla andra tillgångar går direkt till föräldrarna. Har ni barn delas bostaden och bohaget med dem. Alla andra värdesaker går direkt till föräldrarna.

Så skriver du ett samboavtal

I ett samboavtal samtycker ni till att samolagens regler inte ska gälla och ni reglerar vem som får vad vid en separation.

Det är bra att ta hjälp av en familjejurist att skriva avtalet, så att man vet vad som skrivs in i avtalet.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN