FI: Fortsatt risk för större prisfall

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Arkivbild.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Arkivbild.

Risken för ett större prisfall på bostadsmarknaden är fortfarande förhöjd, enligt Finansinspektionen, FI.
Myndigheten varnar också för den stora andelen hushåll med rörlig ränta.

Höstens sjunkande bostadspriser tycks åtminstone tillfälligt ha stabiliserats. Men risken för ett fortsatt prisfall är fortfarande förhöjd, slår FI fast i sin senaste stabilitetsrapport.

Dels kan den stora mängden färdigställda bostäder sätta press på priserna i ett kortare perspektiv. En vikande konjunktur och minskad sysselsättning skulle också kunna bidra till det.

Positiv prisnedgång

Däremot anser FI:s generaldirektör Erik Thedéen att prisnedgången på bostäder i höstas i huvudsak var positiv.

– Det var lika stor osäkerhet på bostadsmarknaden för två år sedan som det är nu. Det som har hänt är att vi har blivit medvetna om osäkerheten, säger han till TT.

Thedéen och hans stab analyserar fortfarande effekterna av det skärpta amorteringskrav på högt belånade hushåll som infördes i mars. Samtidigt ser FI över tillståndskraven för bolåneinstitut utanför banksektorn, som är finansierade av försäkringsbolag och hedgefonder och som börjat göra framstötar i Sverige.

– Det vi inte riktigt vet är hur de här bolagen fungerar i kris. Vad gör de som satt in pengar i bolaget i en kris? Tar de ut pengarna? Eller när lånen förfaller, tar de hem pengarna och gör något annat för dem? frågar sig Thedéen.

En annan sak som orsakar FI huvudbry är den stora andelen svenska hushåll med rörlig ränta. Det skapar en känslighet för räntehöjningar, varnar Erik Thedéen.

Någon myndighetsreglering av bolånens löptider är dock inte aktuell i nuläget.

– Vi har inga planer på att reglera det, säger han.

”Se över räntan”

Han håller dock med riksbankschefen Stefan Ingves, som i förra veckan varnade för att räntekänsligheten på bolånemarknaden är ett problem.

– Andelen rörliga bolån är ju osedvanligt hög och har blivit högre och högre, säger Thedéen och uppmanar hushåll och banker att se över hur stor andel rörlig ränta som kan hanteras om räntorna stiger.

För att bana väg för en framtida eventuell reglering av andelen rörliga bolån anser Thedéen att man först måste lösa det asymmetriska förhållandet mellan långivare och låntagare när det gäller avvecklingskostnader för bolån.

– Om banken förlorar pengar när jag säger upp mitt lån får jag betala mellanskillnaden till banken. Men om jag förlorar pengar betalar banken inget till mig, säger han.

Fakta: FI ser motståndskraft i finanssystemet

  • Finanssektorn har blivit mer känslig för störningar efter en lång period av stigande priser på fasta tillgångar och ökad skuldsättning, bland annat med Riksbankens rekordlåga styrränta på minus 0,50 procent som drivkraft. Men den svenska ekonomin är fortsatt stark och motståndskraften i det finansiella systemet är tillfredsställande, enligt årets första stabilitetsrapport från Finansinspektionen (FI).
  • Amorteringskraven som infördes av FI i mars verkar enligt rapporten ha fått många att tidigarelägga bostadsaffärer, vilket gav en ovanligt hög volym av bostadsköp i januari–februari och ovanligt få i mars–april. Under årets hittills ligger dock volymen något högre än normalt.
  • FI siktar på att ha utvärderat det skärpta amorteringskravet nästa år. Några nya planerade åtgärder är inte på gång under den perioden, även om beredskapen finns om behovet skulle uppstå. Det skulle exempelvis kunna handla om att skärpa kapitalkrav på banker, spetsa till amorteringskravet ytterligare på hushållen eller sänka bolånetaket som begränsar bolånets storlek i förhållande till bostadens marknadsvärde.

Källa: Finansinspektionen

Publisert:

LÄS VIDARE