SEB: Inte värsta nivån

TT

Publicerad 2020-06-25

SEB konstaterar att banken fått en anmärkning, vilket är en lägre nivå som utdöms när överträdelsen inte bedöms som allvarlig. Böterna på en miljard kronor utgör 14 procent av maxbeloppet.

Banken kommenterar i ett pressmeddelande Finansinspektionens beslut om böter på en miljard kronor och kritiken mot att banken inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra.

"SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn. Vi strävar alltid efter att leva upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav. Vi utvecklar kontinuerligt bankens förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det är ett arbete som har högsta prioritet och som aldrig upphör, inte minst eftersom brottsligheten hela tiden hittar nya vägar", skriver SEB:s vd Johan Torgeby.