Regeringen vill begränsa försäkringsskojare - möts av kritik

Regeringens Per Bolund (MP) och experten Jakob König är oense om ett nytt förslag som ska sätta ditt försäkringsskojare.
Regeringens Per Bolund (MP) och experten Jakob König är oense om ett nytt förslag som ska sätta ditt försäkringsskojare.

Nu föreslår regeringen att försäkringsrådgivares provision ska begränsas - för att komma åt oseriösa aktörer.
Men Sveriges konsumenter menar att det inte är tillräckligt:
– Man kommer fortfarande ganska enkelt kunna kringgå detta, säger Jakob König, expert på finansiella tjänster.

I dag lämnar regeringen över ett förslag till riksdagen som handlar om att komma åt oseriösa försäkringsrådgivare inom finanssektorn.

Bland annat ska deras rätt till provision begränsas.

– Vi vill öka konsumentskyddet för försäkringar. Det är en marknad som har haft mycket problem och vi har sett ett ökat behov av att öka skyddet för konsumenten, säger Per Bolund (MP), finansmarknadsminister.

”Kunderna blir produkten”

Genom åren har fallen duggat tätt. Människor som blivit lurade på sina besparingar genom olika typer av finansiella lösningar i form av en försäkring, exempelvis som kapitalförsäkring, fondförsäkring och depåförsäkring.

– Man kanske egentligen vill ha låg risk men har fått hög risk. I vissa fall har man faktiskt blivit av med sina sparpengar. Det man investerat i är faktiskt inte värt någonting. Det här drivs av osunda provisioner och ger stark betalning till de som säljer. Kunderna blir produkten och inte försäkringen, säger Bolund.

Enligt regeringens förslag ska samtliga aktörer som säljer försäkringar nu ge mer information till kunderna om vilken produkt de säljer och vilken ersättning som försäljaren får ta ut.

Den enda formen av provision som föreslås med förbjud är så kallade front-provisioner. Det innebär att det blir förbjudet för försäljaren att få ersättning i förskott av en tredjepart.

Ska kunna bötfälla aktörer

I förlängningen hoppas Bolund att den här lagändringen ska kunna sätta ditt försäkringsskojare.

– Det är ofta oseriösa företag som förmedlar försäkringar till pensionärer och folk med funktionsnedsättningar. Det är oacceptabelt att ha som affärsidé. Kommer vi på dom ska vi kunna ge böter. Tidigare har vi bara dragit tillbaka tillståndet och då slipper man böter. Nu ändrar vi så man inte smiter ifrån. Det här innebär att oseriösa aktörer dras tillbaka från marknaden.

Finansmarknadsministern hoppas att fler oberoende aktörer växer fram - som inte får provision men har rätt att ta ut en avgift för sina tjänster.

– Bryter man mot det blir det hårda sanktioner eller att man blir av med sin verksamhet.

Expert: Borde valt totalförbud

Jakob König, expert på finansiella tjänster på Sveriges konsumenter, är dock kritisk till förslaget och menar att det är otillräckligt:

– Vi tror inte att de här åtgärderna kommer att räcka för att förhindra oseriösa aktörer från att lura folk. Det finns så starka vinstintressen, intressekonflikter och drivkrafter som är underliggande. Jag tror att man fortfarande ganska enkelt kan kringgå det här och ändå fortsätta som vanligt.

Kunden är sedan tidigare i underläge och rådgivarna kan lätt motivera sin provision, menar han. Deras tjänster är också till en början på pappret gratis vilket han tror kan fortsätta locka många kunder.

Och istället för att kalla sig oberoende kommer många hitta ett närbesläktat ord och på så sätt vilseleda kunderna, säger König.

– Vi tror i stället på att införa provisionsförbud som i Storbritannien, säger han.

Regeringen valde dock bort det alternativet.

– Med de nya reglerna kommer rådgivningen, till skillnad från i dag, i princip inte vara förenad med några intressekonflikter. Det är i praktiken marginella skillnader med ett totalförbud, men ett totalförbud riskerar att få andra negativa konsekvenser, säger Per Bolund.

Kan inte oseriösa aktörer kringgå de begränsningar som ni föreslår?

– Ett totalförbud riskerar att minska tillgången till finansiell rådgivning och därmed göra det svårare för konsumenter istället för lättare. Vår ambition är istället att rådgivningen ska vara tillgänglig men också fungera på bästa möjliga sätt för alla konsumenter.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu