Skattebrott ska inte dubbelstraffas

avAnders Munck

Foto: BJÖRN LINDAHL
Högsta domstolen har i dag beslutat att skattebrott inte ska kunna dubbelstraffas.

Den som har fått betala skattetillägg kan inte längre dömas för skattebrott i samma fall.

Det står klart efter en dom i Högsta domstolen i dag.

De som drabbats av den dubbla bestraffningen kommer att kunna begära resning.

Tusentals misstänkta och dömda skattesmitare berörs av domen. Skatteverket bedömer att många av dessa – personer som både fått skattetillägg och dömts för skattebrott nu kommer att begära resning.

Strider mot lagen

– Hur många kan jag inte uttala mig om. Men alla som vill har rätt att begära resning och det finns egentligen ingen tidsgräns för hur långt bak i tiden man kan gå, säger Olle Sundin, Skatteverkets rättslige expert.

Den vanliga gången när Skatteverket misstänker någon för skattebrott är att personen först får ett skattetillägg, och sedan anmäls för skattebrott. Detta strider mot EU-lagstiftningen, har HD kommit fram till. Det ska bara vara möjligt att straffas i ett led för samma förseelse.

Berör inte aktiebolag

HD:s beslut omfattar bara en minoritet av de 3 500-4 000 misstänkta skattebrott som anmäls varje år av Skatteverket.

– Domen berör som huvudregel inte aktiebolag, som är det stora flertalet. Typfallet är istället en person som driver enskild näringsverksamhet eller en person som redovisat felaktig kapitalbeskattning, säger Olle Sundin.

Skatteverket kommer nu att behöva ändra arbetssätt som en följd av HD:s dom.

– Vi måste se över våra rutiner. Det gäller både Skatteverket och åklagarsidan, säger Olle Sundin.

ARTIKELN HANDLAR OM