Äldre sållas bort – utan att få chansen

Magiska gränsen enligt studie: 40 år

Av: 

Fredrik Rundkvist

Att få ett nytt jobb på ålderns höst kan vara svårt. Genrebild.
Att få ett nytt jobb på ålderns höst kan vara svårt. Genrebild.

Ålderismen i Sverige

Åldersdiskrimineringen i arbetslivet är utbredd.

Redan efter 40 börjar arbetsgivarnas intresse minska.

– Jag trodde nog att effekten skulle synas först lite högre upp i åren, säger Stefan Eriksson, nationalekonom vid Uppsala Universitet, som studerat attityden mot äldre arbetskraft.

Studien om åldersdiskriminering gjordes på uppdrag av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Forskarna skickade ut 6 000 jobbansökningar för personer i åldrarna 35-70 år till 2 000 arbetsgivare. Resultatet visade att sannolikheten att överhuvudtaget bli kallad till intervju börjar falla redan efter 40 års ålder.

Sannolikheten sjunker snabbare för kvinnor än för män. Efter 55 sjunker den snabbare för att vid 65 vara nära noll.

– I undersökningen ingick även en enkät till arbetsgivarna där de fick ta ställning till hur förmågorna utvecklades med åldern. Det gällde sådant som hur flexibel, driven och initiativrik man är. Och vid 40-50-årsåldern började de tvivla på att folk hade de förmågorna kvar, vilket också stämmer med den ålderseffekt vi såg i experimentet, säger Stefan Eriksson.

Sannolikheten för att bli kallad till intervju börjar minska redan vid 40 års ålder, enligt en studie. Genrebild.

Många äldre utan jobb

– Vi tittade på låg- och medelkvalificerade jobb. För mer kvalificerade arbeten hade resultaten kanske sett lite annorlunda ut. Men det är ändå slående att den enda egenskap som arbetsgivarna tyckte blev bättre med åldern var lojaliteten. Den peakade runt 60.

Resultatet av åldersdiskrimineringen syns tydligt i Arbetsförmedlingens statistik.

I mars var 182 000 personer långtidsarbetslösa och 23 procent av dem var 55-64 år.

Andelen långtidsarbetslösa i åldrarna 55-64 år är ungefär fyra gånger högre än bland ungdomar 18-24 år.

– De flesta äldre har en stabil ställning på arbetsmarknaden, framför allt om man jämför med yngre som ofta varvar arbete med tider med arbetslöshet. Men däremot kan äldre som redan har blivit arbetslösa ha svårare att återetablera sig på arbetsmarknaden, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Vi bedömer att folk som är 55 år och äldre och arbetslösa har en sämre förmåga att konkurrera på arbetsmarknaden. Det innebär att de riskerar att fastna i längre tider av arbetslöshet. Särskilt hårt drabbade är de äldre som saknar gymnasieutbildning.

”Äldre som redan har blivit arbetslösa kan ha svårare att återetablera sig på arbetsmarknaden”, säger Sandra Offesson, Arbetsförmedlingen.

Nya attityder krävs

År 2018 tillsatte regeringen en särskild delegation för senior arbetskraft, Seniordelegationen. Den hade i uppdrag att hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens i arbetslivet.

Slutbetänkande presenterades i november förra året.

Där konstateras bland annat att det behövs attitydförändringar hos arbetsgivarna, att otidsenliga åldersgränser i socialförsäkringarna och tjänstepensionsavtalen måste ändras samt att det behövs ökad trygghet för dem som måste gå i förtida pension på grund av sjukdom eller förslitning.

Delegationen konstaterar också att många arbetsgivare försöker förmå anställda att gå i pension vid 65, trots att anställningsskyddet numera gäller fram till 68 års ålder.

– Det finns stereotypa föreställningar om att äldre inte har samma förmåga att lära nytt och att man inte är lika flexibel. Sådana föreställningar finns på arbetsplatser och på samhällsnivå. Och det här måste man ju mota bort, säger Sofia Hylander, utredare på TCO.

Utbildning behövs

- Ålderism kan se ut på olika sätt. Alla vet att vi behöver jobba längre. Men det kräver en arbetsmiljö som gör att folk vill och orkar jobba länge. Det krävs också att man erbjuds kompetensutveckling längre upp i åldrarna. Att det finns möjligheter att ställa om.

Inom LO-området är problemet lite annorlunda.

Där handlar det mer om att arbetsmiljön i många fall inte gör det möjligt att fortsätta jobba högt upp i åren.

– Det största problemet inom våra områden är snarast att arbetsmiljön är för tung. Jag ska inte säga att åldersdiskriminering inte finns inom LO-yrken. Men vi ser att det är så många som inte orkar fortsätta jobba högt upp i åren så att vi ser det som ett större problem, säger Joa Bergold, utredare på LO.

ANNONS

Hitta ett kreditkort eller betalkort som passar dig och dina behov! Jämför nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

LÄS VIDARE

Jobben med kort utbildning och hög lön

ÄMNEN I ARTIKELN

Ålderismen i Sverige

Arbetslöshet

Arbetsmarknad

Diskriminering

Arbetsförmedlingen

Ålderism