”Utredningen blir avgörande”

Den interna utredning som AMF:s styrelse tillsatt kommer att bli avgörande, anser Socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Österberg.

Foto: Foto: PETER WIXTRÖM
Sven-Erik Österberg är gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

– Ja, eftersom Wanja hävdar så hårt att hon är förd bakom ljuset så är den väldigt viktig. Klon nu är om det förekommit saker som man kan betrakta som på gränsen till kriminellt, att man fört styrelsen bakom ljuset, säger han.

Om så inte är fallet?

– Ja då får hon rannsaka sig själv.

Kan hon sitta kvar?

– Jag har inte krävt att någon ska avgå. Det är inte min sak att bedöma. Det måste hon göra själv och de som har valt henne, säger han.

”Man är ansvarig”

Österberg konstaterar att man blir bara mer förvirrad ju fler nya delar som puttas in.

– Men man måste vara fullständigt klar med att fattar man ett beslut i en styrelse då är man ansvarig. Det går aldrig att glida ifrån. Om ett nytt pensionsavtal träffas så är det fritt att fråga hur avtalet ser ut, säger han.

Om man tecknar ett avtal där nivån ligger på 30 miljoner på tre år så är det totalt orimligt, anser Österberg som säger att han har full förståelse för den debatt som pågår.

– Vi ska representera vanligt folk, säger han.

Österberg välkomnar debatten om hur många styrelseuppdrag en enskild person kan ha och han tycker att alla inklusive Wanja Lundby-Wedin bör rannsaka sig själva.

Han drar paralleller till de statliga bolagen där statsråden själva inte sitter i styrelsen utan låter ägardirektiven styra.

Baylan: ”inte bra”

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan säger:

– Det är klart att detta inte är bra och det är inte riktigt det jag förväntat mig. Det skadar möjligheterna att ha en rimlig och rejäl diskussion om överkompensation och orimliga löner för höga chefer.

Men samtidigt välkomnar han att det blir mycket fokus på bonus och orimliga ersättningar.

– Socialdemokraterna är kritiskt till det oavsett vem som tar beslut och oavsett partibok, säger han.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM