Riksbankschefer: Risk för bakslag med låg ränta

Av: 

Zendry Svärdkrona

Privatekonomi

Det låga ränteläget är inte helt riskfritt. Det kommer antagligen att leda till att hushållen ökar sina skulder och kanske också till högre huspriser.

Det skriver riksbankschefen Lars Heikensten och vice riksbankschefen Irma Rosenberg i en debattartikel i Dagens Nyheter dagen efter den stora räntesänkningen på tisdagen.

Särskilt hushållen, som den senaste tiden lånat i allt snabbare takt, bör ta sig i akt. Men det är inte de höga huspriserna i sig som oroar riksbankscheferna:

”Vad vi däremot inte tycker oss kunna bortse ifrån är vad som kan komma att ske framöver när hushållen inte längre vill fortsätta öka sin upplåning och sina husköp. Risken finns då för att en abrupt anpassning av huspriserna påverkar den allmänna efterfrågan och sysselsättningen, vilket förstås också kan tänkas påverka inflationen”, skriver de.

De hänvisar till vad som skett i Nederländerna men också till den oro som i dag finns också i USA, Storbritannien och Australien.

De båda varnar också för övertro på vad den nu rekordlåga räntan kan åstadkomma för att lyfta den svenska ekonomin.

”En påtaglig förändring av bilden lär kräva andra typer av åtgärder som stimulerar arbete och företagande och som ligger helt utanför Riksbankens område”, skriver de.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - Låna tryggt & enkelt här.

Advisa

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Privatekonomi