Igel stoppar bonus efter storförlust

MIN EKONOMI

Telia-cheferna får ingen bonus

Mot bakgrund av Telia Soneras jätteförlust för 2002 har styrelsen och vd Anders Igel beslutat att en utbetalning av koncernbonus inte kan motiveras.

”Utbetalning av koncernbonus kommer därför inte att ske i Telia, varken till verkställande direktören eller till de övriga som omfattats av planen”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Koncernbonusen kan maximalt uppgå till 30 miljoner kronor.

Däremot betalar Sonera ut så kallad transaktionsbonus om totalt 73 miljoner kronor. Detta eftersom Sonera under våren 2002 gjort bindande utfästelser om att bonus ska betalas ut.

”Utbetalningen av Soneras transaktionsbonus följer strikt de avtal som slöts när Sonera var ett eget bolag, men jag hade hellre sett att det inte skett någon utbetalning mot bakgrund av förlusterna vi gjort”, skriver Anders Igel i en kommentar.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM