Småhuspriserna fortsätter blygsamt stiga

1 av 2 | Foto: Scandinav Bildbyrå/Thomas Adolf
MIN EKONOMI

Småhuspriserna har stigit med en procent under den senaste tremånadersperioden, enligt SCB:s småhusbarometer.
Det är en likvärdig uppgång jämfört med föregående period.
– Priserna förändras sakteliga, säger Niclas Sjölund, statistiker på SCB.

Priserna på småhus har alltså stigit på riksnivå med en procent under oktober till och med december jämfört med föregående tremånadersperiod, september-november.

– Det är likvärdig uppgång från förra perioden. Priserna förändras sakteliga, säger Niclas Sjölund, statistiker på SCB.

Fortsatt prisökning per år

Småhuspriserna har inte följt samma prisfall som på bostadrättsmarknaden.

– Det är mycket prat om att priserna sjunker i andra undersökningar, men dom studerar även bostadsrätter. Det ingår inte här. Däremot har vi en tidsfördröjning från att man skriver kontrakt till att man får nyckeln i handen. Det här är de som registrerat hos lantmäteriet, säger Sjölund.

Jämfört med oktober-december 2016 har priserna stigit desto mer, närmare bestämt nio procent, enligt småhusbarometern.

Skellefteå ligger i topp

Priserna har enbart stigit i 14 av 21 län under den senaste tremånadersperioden. I tre län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

– Om man tittar längre tillbaka i tiden är det färre län med stigande priser med tiden.

Västerbotten och Jämtlands län har dock haft allra bäst prisutveckling med fem procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Norrland har dessutom de två kommuner med högst prisuppgång; Skellefteå i Västerbotten på tio procent och Luleå i Norrbotten på sju procent. I Umeå i Västerbotten stod priserna stilla jämfört med förra tremånadersperioden.

På årsbasis har priserna stigit i samtliga 21 län.

Så har statistiken tagits fram:

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa: SCB:s småhusbarometer

ARTIKELN HANDLAR OM