Kommunal svarar ja till budet

Publicerad:
Uppdaterad:

Avtalet omfattar 370 000 medlemmar

Kommunal svarar ja till ett nytt lönebud från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Pacta efter en lång natts analys.

De avtal som berörs gäller medlemmar i bland annat förskolor och skolor, inom sjukvård och äldreomsorg, räddningstjänstförbund, fastighets-, energi-, va- och renhållningsföretag, företag inom turism och fritid samt kommunalförbund.

Avtalet mellan Kommunal och SKL samt Pacta ger löneökningar motsvarande 4,65 procent på två år. Kostnadsökningen för arbetsgivarna beräknas till 3,85 procent. Skillnaden beror på att överenskommelsen innehåller åtgärder som sänker arbetsgivarnas totala kostnad för avtalet, skriver Kommunal i ett pressmeddelande.

Ylva Thörn: Vi är nöjda

Avtalet ger löneökningar på i snitt 970 kronor under avtalsperioden.

Lägstalönerna höjs med 770 kronor för hela avtalsperioden.

"Vi är nöjda med resultatet", skriver Kommunals ordförande Ylva Thörn i en kommentar.

Avtalet innehåller även en principöverenskommelse om ett omställningsavtal, som båda parter välkomnar.

"Avtalet ger kommuner och landsting långsiktigt bättre förutsättningar för omställning samtidigt som de medarbetare som berörs får ökade möjligheter att snabbt få ett nytt jobb", skriver SKL:s förhandlingschef Ingela Gardner Sundström.

En partsgemensam arbetsgrupp ska också tillsättas för att göra en fördjupad översyn av läget när det gäller parternas ambition att öka antalet heltidsanställningar, skriver SKL.

Individgarantin i avtalet är 100 kronor i löneökning 2010 och 100 kronor 2011 om inget annat avtalats lokalt. Lägstalönen för arbetstagare som fyllt 19 år höjs enligt avtalet retroaktivt till 15 685 kronor från och med den 1 april i år. Nästa år höjs lägstalönen ett steg till upp till 16 070 kronor.

370 000 av Kommunals medlemmar berörs.

Avtal också trädgårdsbranschen

Kommunal har tecknat avtal med Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som gäller 1 000 medlemmar i trädgårdsanläggningsbranschen.

Avtalet ger en ökning på totalt 870 kronor på hela avtalsperioden som är mellan den 1 april 2010 till den 31 mars 2012. Regler om övertid har förts in i avtalet och även bemanningsfrågan har lösts.

Även med fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo har Kommunal tecknat avtal. Det berör 1 500 medlemmar i bostadsföretag. Avtalet ger i snitt en ökning på 850 kronor på två år. Även lägstalönerna har höjts, skriver Kommunal.

Livs i sympatiåtgärder

Livs har beslutat varsla om sympatiåtgärder i avtalskonflikten mellan hotell- och restaurangfacket, HRF och arbetsgivaren.

Livs har beslutat stoppa leveranser av drycker från fem bryggerier till de hotell och restauranger som omfattas av HRF:s stridsåtgärder.

"Sympativarslet träder i kraft klockan 04.00 24 maj om inget nytt avtal tecknats dessförinnan", skriver Livs i ett pressmeddelande.

Transport stöder Hotell- och restaurang

Transportarbetareförbundet varslar om sympatiåtgärder för att stödja HRF i den pågående konflikten, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Åtgärden innebär förbud mot hämtning av avfall och restprodukter hos en rad företag i Stockholm, Göteborg och Malmö från och med klockan 4 på morgonen den 26 maj.

Bland de drabbade finns flera stora hotellkedjor samt Gröna Lunds Tivoli i Stockholm.

TT

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM