Barnförsäkring bra skydd för unga vuxna

avStefan Hesserud Persson

Foto: Thinkstock

Barnförsäkringar kan ge ersättning upp till 25 eller 30 års ålder. Och det finns all anledning att fortsätta betala försäkringen även för vuxna barn.
– Om en ung person blir svårt skadad eller sjuk är samhällets skydd dåligt, säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Många föräldrar tecknar extra barnförsäkringar åt sina barn, som bland annat ger ersättning vid bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga.

De går ofta att behålla tills ”barnet” fyller 25, och ibland till och med 30. Det bör man göra om man kan, anser Christina Meder, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

”Väldigt omfattande”

– Barnförsäkringen är väldigt omfattande. Man kan tycka att den är dyr, men det finns ingen vuxenförsäkring som är lika omfattande, säger hon.

Framför allt kan försäkringen vara värdefull för unga vuxna som ännu inte tagit klivet in i arbetslivet.

– Om en ung person blir svårt skadad eller sjuk är samhällets skydd dåligt. Om man inte börjat jobba handlar det om garantinivåer i socialförsäkringssystemet. En barnförsäkring kan ge betydande engångsbelopp om något allvarligt inträffar, säger Christina Meder.

Uppemot 200 000 kronor

Utöver invaliditetsersättningar kan det röra sig om 100 - 200 000 kronor vid exempelvis en cancerdiagnos, beroende på försäkringsbelopp, säger hon. Dessutom kan försäkringen ge en extra månadsersättning om personen blir studie- eller arbetsoförmögen.

Och tycker man att det är för dyrt kan man sänka försäkringsbeloppet, eller teckna en ofta mindre omfattande gruppförsäkring, anser Christina Meder.

”Teckna tidigt”

Hon uppmanar föräldrar att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt när barnet fötts.

– Försäkringen gäller bara för sådant som inte är känt, så teckna den innan barnet råkar bli sjukt eller råkar ut för en olycka, säger hon.

Barn är för det mesta redan försäkrade mot olyckor via förskola och skola. Men de är långtifrån heltäckande.

– Den ger inte ersättning för bestående skador på grund av sjukdom och gäller ofta bara under skoltid, säger Christina Meder.

ARTIKELN HANDLAR OM