Riksdagen tvingar regeringen utreda avgaskoll

Lars Larsson/TT

Publicerad 2022-02-16

Regeringen ska låta utreda om kontrollen av utsläpp behöver skärpas vid besiktning. Arkivbild.
Regeringen ska låta utreda om kontrollen av utsläpp behöver skärpas vid besiktning. Arkivbild.

Bilbesiktningarnas metoder för mätning av utsläpp från fordon håller inte måttet, enligt riksdagen och branschen.

Transportstyrelsen ska nu utreda om miljökontrollen behöver skärpas.

Utredningen är viktig, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för att luftkvaliteten ska garanteras. Han ger besked om utredningen samma dag som riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att just göra det, se över miljökontrollen vid besiktning.

”Utskottet kan inledningsvis konstatera att det under flera år har påtalats att Sverige har infört regler i fordonsbesiktningen som knappt ens når miniminivåerna för miljökontroll och moderna säkerhetssystem enligt EU:s besiktningspaket” skriver riksdagens trafikutskott i sitt betänkande och noterar att regeringen inte verkar har varit så angelägen att göra något, trots tidigare påpekanden.

Eneroth kom med sitt besked efter det att utskottet var färdig med sitt förslag till betänkande.

”Ligger sämst till i EU”

Enligt Fordonsbesiktningsbranschens organ FBB godkänns många bilar som egentligen inte klarar kraven för avgasrening. FBB anser att Sverige två stora problem med miljökontrollen. Det ena är att reglerna är föråldrade och därmed hindrar modern mätning.

”Det andra är att kraven och gränsvärdena gällande farliga utsläpp är alldeles för generösa. Vi ligger sämst till i EU. Därför är det extremt viktigt att den kommande utredningen ser över både nya metoder och skärpta gränsvärden och krav”, säger Tord Fornander, FBB:s ordförande, i ett pressmeddelande.

Andra mätmetoder

Tomas Eneroth konstaterar att de svenska reglerna och metoderna har diskuterats och att det nu är dags att gå vidare för att skärpa kontrollen.

– Det är tydligt att vi i Sverige har lite andra mätmetoder än vad man har i EU. Det kan göra att jämförelser blir svåra när vi ska nå gemensamma mål i Europa.

Eneroth framhåller att Transportstyrelsen och Naturvårdsverket redan har gjort en studie i frågan men att den inte räcker.

Transportstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 februari 2023.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln