V vill se miljontak på ISK-sparande

Av:  TT

Vänsterpartiets skattepolitiske talesperson Tony Haddou. Arkivbild.
Vänsterpartiets skattepolitiske talesperson Tony Haddou. Arkivbild.

Vänsterpartiet föreslår ett tak på en miljon kronor för så kallade investeringssparkonton (ISK). Det kan ge 7 miljarder i ökade skatteintäkter, hävdar partiet.

– Vi vill att sparandet utöver taket en miljon kronor ska beskattas med den vanliga skatten på kapital, 30 procent, säger Tony Haddou, skattepolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Dessutom vill V att skatten ska vara progressiv, det vill säga öka ju större kapitalinkomsterna är.

Applåderar bara

Förslagen finns med i V:s budgetmotion, partiets svar på regeringens budgetproposition, som presenteras i veckan som kommer. Det är en nödvändig åtgärd för att stärka välfärden, enligt V.

– När regeringen nöjer sig med att applådera vårdpersonalen gör vi riktiga välfärdssatsningar för att stärka dem som burit oss genom krisen, säger Tony Haddou.

ISK-sparandet kom till 2012 för att uppmuntra sparande bland privatpersoner och göra det enkelt, bland annat genom att den som sparar där slipper deklarera försäljningar av fonder eller aktier, till exempel. Genom ISK kan den enskilde ha sina aktie- eller fondinnehav på ett enda konto där en årlig skatt, en så kallad schablonintäkt tas ut istället för reavinstskatt. Schablonintäkten tas ut efter hur mycket som finns på kontot.

I takt med att börsen har rusat och aktiekurserna följt med har sparandet på ISK blivit alltmer förmånligt. Schablonintäkten baseras på statslåneräntan, som har varit och är mycket låg.

Tak rimligt

Omkring 3,3 miljoner personer har ett ISK-sparande. Av dem hade 1,8 miljoner mindre än 50 000 kronor på sitt ISK-konto 2020, enligt uppgifter från riksdagens utredningstjänst i en rapport gjord samma år.

Samtidigt hade 142 000 personer tillgångar på en miljon eller mer. Av dem hade 20 000 över 4 miljoner på ISK-kontot. De 20 000 beräknas enligt utredningstjänsten ha haft tillgångar på sammanlagt 210 miljarder kronor.

V vill sätta ett tak på 1 miljon kronor på ISK-kontot.Tillgångar över en miljon ska beskattas med minst gängse skatt på kapital, det vill säga 30 procent.

– En miljon är en rimlig nivå, säger Tony Haddou och tillägger att partiet inte vill höja skatten för ”vanliga småsparare.”

Han framhåller att staten, enligt det vedertagna sättet att räkna på det, går miste om stora skatteintäkter. På finansdepartementets språk kallas det skatteutgift.

S ligger lågt

Enligt den redovisning av skatteutgifter som regeringen har lämnat till riksdagen var skatteutgiften, ”kostnaden” för staten för ISK-sparandet förra året 32 miljarder och beräknas i år bli 73 miljarder.

En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna, ledd av finansminister Magdalena Andersson, lade i maj fram en rapport om fördelningspolitik där ett av många förslag var att sätta ett tak på sparande på ISK-konton. Något sådant förslag finns dock inte med i förslagen från partistyrelsen till den socialdemokratiska kongressen i november. Och regeringen har inget förslag om att ändra ISK-reglerna i budgetpropositionen för nästa år.

Publisert: