Finansinspektionen: Bryter mot lagen

Publicerad:

Privatekonomi

Kontoutdragen hamnade direkt på nätet – med namn personnummer och lösenord.

Resurs Banks miss bryter mot lagen, enligt Finansinspektionen.

– I vår tillsyn har vi möjlighet att i värsta fall dra tillbaka tillståndet att bedriva bankverksamhet, säger Lars Malmström, chef på konsumentenheten på FI.

För att få driva en svenskregistrerad bank krävs ett tillstånd från Finansinspektionen. Svenska banker står också under myndighetens tillsyn.

– Om kontouppgifter röjs eller publiceras bryter man mot bank- och finansieringsrörelselagen. Banker som gör ett misstag som bryter mot regelverket måste rapportera det till oss, säger Lars Malmström.

Kan dra tillbaka tillstånd

Malmström vill inte göra någon bedömning av hur allvarligt Resurs Banks misstag är. FI har möjlighet att utdöma böter, och i sällsynta fall dra tillbaka en banks tillstånd för att bedriva bankverksamhet. Det senare hände exempelvis Carnegie under finanskrisen.

– Lagen ger oss möjlighet att gripa in om en bank inte följer reglerna. Sanktionstrappan är att vi kan dela ut en anmärkning, en varning, och om det är tillräckligt allvarligt dra tillbaka tillståndet. Vi kan även dela ut böter om bankerna bryter mot regelverket, säger Lars Malmström.

Ej anmält

Har Resurs Bank anmält händelsen till er?

– Inte vad jag känner till, säger Lars Malmström.

Är banken skyldig att kompensera kunderna?

– Det är en fråga mellan banken och kunden och inget vi lägger oss i. Kunden får vända sig till banken i första hand, och sedan till ARN och domstol om man anser att banken har orsakat skada och inte gjort rätt för sig.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN