Rörlig eller bunden ränta - här är svaret

Foto: Rörlig eller bunden ränta? Det är frågan.
MIN EKONOMI

Som bankkunde ställer man sig ofta frågan om man ska satsa på rörlig eller bunden ränta.

En ny undersökning visar att det bara vid ett par tillfällen sedan mitten av 1990-talet har lönat sig att binda boräntan.

Men även de gångerna ska man ha haft tur för att pricka rätt.

När man ska teckna ett nytt bolån eller binda om ett gammalt ställer man sig alltid frågan om man ska satsa på rörlig eller bunden ränta. Många väljer att binda räntan för att försäkra sig mot eventuella räntehöjningar. Andra påstår att rörlig ränta lönar sig i längden.

Och enligt en undersökning av Swedbank är det en rörlig ränta som faktiskt oftast är bäst.

22 000 kronor mindre

Bara vid två tillfällen har man kunnat vinna på bundet, nämligen 1999 och 2005, skriver Erika Pahne, ekonom på Swedbank i en analys.

1999 var den bundna femårsräntan som lägst 5,20 procent. Den rörliga steg därefter till 5,90 procent. 2005 var lägstanivån för den femåriga räntan 3,49 procent medan den rörliga klättrade till som mest 6,45 procent.

Band man räntan på fyra år i juni 2005 blev kostnaden 22 000 kronor mindre netto, sett över hela bindningstiden, jämfört med att ha rörlig ränta. Men hade man i stället valt att binda räntan i ytterligare ett år hade hela vinsten suddats ut.

Krävs tur

Beräkningarna visar att skillnaden mellan rörligt och bundet i fem år i princip gått jämnt ut både 1999 och 2005.

Slutsatsen blir att det ska till mycket tur och kanske också skicklighet för att i kronor och ören vinna på att binda räntan. Man måste både pricka in rätt tidpunkt och rätt bindningstid. Det man möjligen vinner är att räntekostnaderna blir en förutsägbar utgift under en längre tid.

Aftonbladet/TT

ARTIKELN HANDLAR OM