Stora Enso sparkar 5 000

MIN EKONOMI

Vinsten rasar – skogsjätte måste spara

Stockholm

Skogsindustrijätten Stora Enso ska genomföra två omfattande besparingsprogram som tillsammans kan innebära att 5 000 jobb försvinner.

Samtidigt redovisar bolaget ett kraftigt vinstras för tredje kvartalet.

Det första sparprogrammet presenterades redan i våras, men då sades inget om hur många anställda som skulle beröras. Nu säger Stora Enso att programmet, som ska förbättra den årliga vinsten med närmare 3 miljarder kronor från och med 2007, innebär personalminskningar på omkring 2 000 personer.

Hälften av de 2 000 uppges vara tjänstemän. Något mer än hälften av neddragningen ska ske i de nordiska länderna, resten i övriga Europa. Till de berörda anläggningarna hör Skutskärs och Norrsundets bruk i Sverige men ingen enhet drabbas särskilt mycket, enligt Stora Ensos besked.

Andra sparprogram

Därutöver kan det första sparprogrammet komma att medföra att verksamhet läggs ut på andra företag, vilket kan innebära att ytterligare 600-700 jobb försvinner.

I samband med torsdagens delårsrapport meddelade Stora Enso att ett andra sparprogram nu sjösätts. Detta program innebär att fyra produktionsenheter läggs ner och sex stycken säljs. Detta program kan komma att beröra 2 300 anställda.

I Sverige berörs Hammarby bruk, som ska läggas ner, samt Grycksbo bruk och Linghede sågverk som ska säljas.

Dagens besked innebär att sammanlagt 5 000 jobb vid den svensk-finländska pappersjätten är hotade.

Vinstras

Samtidigt redovisar Stora Enso ett vinstras för årets tredje kvartal. Vinst före skatt blev 93 miljoner euro, att jämföra med vinsten på 196,4 miljoner euro för motsvarande period 2004.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 136 miljoner euro, enligt Reuters sammanställning.

Försäljningen steg till 3 219 miljoner euro, från 3 033 miljoner euro. Här låg förväntningarna på 3 333 miljoner euro.

Stora Enso bedömer att rörelseresultatet exklusive engångsposter blir högre under fjärde kvartalet än under det tredje, trots högre underhållskostnader.

Koncernen räknar med att avsättningar och nedskrivningar relaterade till de planerade nedläggningarna kan uppgå till cirka 300 miljoner euro. Avsättningarna ska enligt planerna redovisas under fjärde kvartalet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM