Så skyddar du dig mot åskan

Foto: Johner
MIN EKONOMI

Åskan kan kosta dig tiotusentals kronor – i värsta fall ditt boende.

Men det finns sätt att skydda dig:

– Trots att åskan slår ner en kilometer bort kan din dator annars förstöras, säger Vernon Cooray, professor i elektricitetslära på Uppsala universitet.

I Sverige åskar det i genomsnitt fem till 20 dagar om året. Det sker ungefär 100 000 blixtnedslag per år enligt SMHI.

Om man inte skyddar sig rent kroppsligen men också sitt hus och hem kan det få ödesdigra konsekvenser.

– Det finns en risk att blixten slår ner i huset och då kan det börja brinna. Folk är rädda, säger Vernon Cooray, professor i elektricitetslära på Uppsala universitet.

Räcker att åskan är nära

Men faktum är att villabränder till följd av åsknedslag är väldigt ovanligt.

– Chanserna att det slår ner i huset är mindre än chansen att du vinner på lotto, säger Cooray.

Det sker endast ett par blixtnedslag per år i hus och villor i Sverige.

Men den stora faran är ändå att åskan slår ner i närheten av ditt hus. Har du inte rätt skydd kan det ändå bli stor åverkan på huset – men framför allt dyrt.

– Det här är väldigt vanligt. För att man ska få en tv eller en dator förstörd så måste man inte ha ett blixtnedslag i huset. Din dator eller andra elektriska tillhörigheter kan förstöras om åskan slår ner inom en kilometer från ditt hus.

De så kallade åsköverspänningarna kommer in i byggnader via ledningssystem som el- och telekablar och vatten- och avloppsrör.

– Det finns bara ett sätt att skydda huset och det är med ett åskskydd.

Dyrast att skydda glesbygd

Åskskydd finns i olika varianter och paketlösningar. I praktiken innebär det att man måste installera ett överspänningsskydd på inkommande el och telefoni.

Man behöver också ha någon typ av markspänningsskydd.

En rundringning till olika leverantörer av åskskydd visar att åskskydd går på mellan fem och tio tusen kronor, inklusive installation, beroende på om man bor i villa tätbebyggt område eller i en glesbygd. Det senare är dyrast.

Utrustningen har upp till tio års hållbarhet. Hur länge åskskyddet håller beror på hur många överspänningar som anläggningen tagit hand om.

Inga dödsfall på länge

Ett annat enkelt sätt – som de allra flesta använder är att dra ut kontakten på sina eltillhörigheter.

– Då skyddas det också. Ingenting kan hända.

Hur farlig är åskan då?

– Om blixten slår ner så är den väldigt farlig. Man måste ta skyddsåtgärder. Man ska inte vara ute under åskstormar.

Vanligtvis dör en person per år på grund av blixtnedslag. Men under de senaste åren har det inte hänt.

– Det betyder att folk är mer alerta. Fem sex personer per år upplever dock att de varit väldigt nära en blixt.

Foto: Thinkstock
Även robotgräsklipparen kan ta stor skada om blixten slår ner i närområdet.
ARTIKELN HANDLAR OM

Väder