Så skyddar du dig mot åskan

Foto: Johner

avJosefin Westin

MIN EKONOMI

Åskan kan kosta dig tiotusentals kronor – i värsta fall ditt boende.

Men det finns sätt att skydda dig:

– Trots att åskan slår ner en kilometer bort kan din dator annars förstöras, säger Vernon Cooray, professor i elektricitetslära på Uppsala universitet.

I Sverige åskar det i genomsnitt fem till 20 dagar om året. Det sker ungefär 100 000 blixtnedslag per år enligt SMHI.

Om man inte skyddar sig rent kroppsligen men också sitt hus och hem kan det få ödesdigra konsekvenser.

– Det finns en risk att blixten slår ner i huset och då kan det börja brinna. Folk är rädda, säger Vernon Cooray, professor i elektricitetslära på Uppsala universitet.

Räcker att åskan är nära

Men faktum är att villabränder till följd av åsknedslag är väldigt ovanligt.

– Chanserna att det slår ner i huset är mindre än chansen att du vinner på lotto, säger Cooray.

Det sker endast ett par blixtnedslag per år i hus och villor i Sverige.

Men den stora faran är ändå att åskan slår ner i närheten av ditt hus. Har du inte rätt skydd kan det ändå bli stor åverkan på huset – men framför allt dyrt.

– Det här är väldigt vanligt. För att man ska få en tv eller en dator förstörd så måste man inte ha ett blixtnedslag i huset. Din dator eller andra elektriska tillhörigheter kan förstöras om åskan slår ner inom en kilometer från ditt hus.

De så kallade åsköverspänningarna kommer in i byggnader via ledningssystem som el- och telekablar och vatten- och avloppsrör.

– Det finns bara ett sätt att skydda huset och det är med ett åskskydd.

Dyrast att skydda glesbygd

Åskskydd finns i olika varianter och paketlösningar. I praktiken innebär det att man måste installera ett överspänningsskydd på inkommande el och telefoni.

Man behöver också ha någon typ av markspänningsskydd.

En rundringning till olika leverantörer av åskskydd visar att åskskydd går på mellan fem och tio tusen kronor, inklusive installation, beroende på om man bor i villa tätbebyggt område eller i en glesbygd. Det senare är dyrast.

Utrustningen har upp till tio års hållbarhet. Hur länge åskskyddet håller beror på hur många överspänningar som anläggningen tagit hand om.

Inga dödsfall på länge

Ett annat enkelt sätt – som de allra flesta använder är att dra ut kontakten på sina eltillhörigheter.

– Då skyddas det också. Ingenting kan hända.

Hur farlig är åskan då?

– Om blixten slår ner så är den väldigt farlig. Man måste ta skyddsåtgärder. Man ska inte vara ute under åskstormar.

Vanligtvis dör en person per år på grund av blixtnedslag. Men under de senaste åren har det inte hänt.

– Det betyder att folk är mer alerta. Fem sex personer per år upplever dock att de varit väldigt nära en blixt.

Så minskar du risker för skador på huset:

  • Installera överspänningsskydd på inkommande el och telefon. De skyddar mot så kallade inledningsskador på grund av åska eller överspänning på elnätet. Detta utförs vanligtvis av nätägaren, men kan monteras av annan installatör om nätägaren gett sitt godkännande.

  • Se till att ha en fungerande jordfelsbrytare.

  • Skaffa ett markspänningsskydd (oisolerad koppartråd eller ett galvaniserat stålband i marken runt huset) som förhindrar spänningarna att ta sig in. Detta är dock något du kan göra i samband med dränering eller annan uppgrävning av trädgården.

Hus byggda i betong har armeringsjärn som skyddar i stället.

  • Ha fungerande brandvarnare och brandsläckare.

  • Installera en åskskyddsanläggning som innefattar fem punkter för både inre och yttre skydd.

Källa: Uppsala universitet

Foto: Thinkstock
Även robotgräsklipparen kan ta stor skada om blixten slår ner i närområdet.

Så skyddar du robotgräsklipparen:

Det har blivit allt vanligare med skador på robotgräsklippare och laddstationer. Problemet är oftast den långa slingan som ligger i marken och tar upp marksspänningar vid åsknedslag. Finns bra sätt att skydda utrustningen. Installera överspänningsskydd vid laddningsstationen.

Fastigheten kan även skyddas med överspänningsskydd.

Är åskmullret nära? Tänk på din egen säkerhet:

Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.

Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.

Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att ringa med så länge den inte laddas samtidigt.

Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.

Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.

Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor), i närheten av kraftledningar eller på havet när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.

Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.

Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

Källa: Elsäkerhetsverket

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder