Dystert för Volkswagen

MIN EKONOMI

Bolaget sänker vinstprognos efter förlustrapport

Wolfsburg

Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen (VW), har det motigt. På fredagen redovisade VW ytterligare ett vinstfall, den här gången första halvåret 2004. Bolaget tvingades också sänka sin vinstprognos för helåret.

Vinsten före skatt föll med nästan 37 procent till 639 miljoner euro. Men analytikerna var inställda på ett ännu större vinstfall. Genomsnittsprognosen låg på 372 miljoner euro enligt Reuters enkät.

Rörelsevinsten före extraordinära poster föll med 19,8 procent till 979 miljoner euro.

Sålde flera bilar

Försäljningen steg med 7,3 procent till 45,9 miljarder euro. Analytikerna hade väntat sig en försäljning på 44,9 miljarder euro. VW levererade 2,5 miljoner fordon under perioden, en ökning med 1,7 procent jämfört med första halvåret 2003.

Bolaget sänker sin prognos för helåret 2004 med 600 miljoner euro jämfört med prognosen i rapporten för första kvartalet. Bolaget räknar nu med en rörelsevinst före extraordinära poster på 1,9 miljarder euro. VW:s åtgärdsprogram, som går under namnet ForMotion, väntas i år resultera i besparingar på över en miljard euro. Under första halvåret uppgick besparingarna till 400 miljoner euro.

Hård konkurrens

Enligt koncernledningen är den starka euron och hård konkurrens på de viktigaste marknaderna de främsta orsakerna till den pressade lönsamheten.

Men aktien steg efter rapporten eftersom placerarna hade befarat ännu dystrare tongångar.

TT-Reuters

ARTIKELN HANDLAR OM