Här finns jobben i framtiden

Chanserna att få jobb med högskoleutbildning är goda.
Chanserna att få jobb med högskoleutbildning är goda.

Snart är sista ansökningsdag till universitet och högskola.
Vill du ha jobb i framtiden ska du ta sikte mot offentlig sektor. Media och kultur kan du glömma.
– Men det är ett bra läge för unga idag, säger Håkan Gustavsson på Arbetsförmedlingen.

Vid midnatt den 18 april slår portarna igen för ansökan till universitet och högskolor i höst. Om du vill kunna välja och vraka bland arbetsgivare när du tagit din examen ska du satsa på utbildningar mot offentlig sektor.

– Det råder brist på lärare i bred bemärkelse och på många högskoleyrken inom vård- och omsorg, både läkare, sjuksköterskor och tandläkare, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Liten konkurrens inte alltid bra

Möjligheterna att få jobb är också stora inom många IT- och ingenjörsyrken, enligt Arbetsförmedlingen. Men det är inte säkert att arbetsmarknaden är bäst inom de yrken där det råder störst brist säger Pär Karlsson, kommunikatör på fackförbundet Saco.

– Att det råder liten konkurrens om ett yrke kan bero på att villkoren är tuffa och att lönerna är lägre. Däremot har vi jättemånga yrken där det råder balans, och det är ett väldigt bra läge att ligga i. Det tyder ofta på en sund arbetsmarknad utan jättestora brister och med vettiga löner och bra villkor, säger han.

Om du inte är beredd att vässa armbågarna för att få jobb i framtiden ska du undvika utbildningar inom media och kultur.

– Mediabranschen. Det pågår en omställning och jobben krymper. Det är också tufft för en hel del jobb inom kultur och design i bredare bemärkelse. Då ska man vara väldigt på hugget för att få ett fast jobb. Det här är yrken som i allt större utsträckning består av tidsbegränsade anställningar, säger Håkan Gustavsson.

”Intresset ska styra”

Men även om chanserna att få jobb är en viktig parameter att ta med i beräkningen vid valet av utbildning är intresset det som ska styra, anser Pär Karlsson.

– Förmodligen kommer man att jobba ganska lång tid inom yrket, så det är viktigt att vara intresserad av det man tänker läsa. Sedan bör man titta på hur arbetsmarknaden ser ut, hur löner och villkor ser ut och om man är beredd att flytta inom Sverige eller utomlands för att få jobb, säger han.

Men oavsett vilken utbildning man väljer ser läget ljust ut på arbetsmarknaden i framtiden för dem med högskoleutbildning.

– Har man en eftergymnasial utbildning har man generellt goda möjligheter att få jobb. Den akademikerarbetslöshet man pratade om för 10–15 år sedan existerar inte längre. Det är ett bra läge för de unga idag, säger Håkan Gustavsson.

Här får du lättast jobb om fem till tio år (på högskolenivå)

  • Förskollärare och fritidspedagoger
  • Gymnasielärare
  • Ingenjörsyrken
  • IT-yrken
  • Läkare
  • Lärare i grundskolan
  • Sjuksköterskor
  • Specialpedagoger
  • Tandläkare

Källa: Arbetsförmedlingen

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu