Olje- och gasinjektion i norsk ekonomi

Av:  Joakim Goksör/TT

Det kraftiga lyftet för olje- och gaspriser drar upp norska exportintäkter. Arkivbild
Det kraftiga lyftet för olje- och gaspriser drar upp norska exportintäkter. Arkivbild

Högre olje- och gaspriser till följd av Ukrainakriget och sanktioner gav en injektion till norsk ekonomi under första kvartalet. Men den norska fastlandsekonomin, exklusive olja och gas, krympte med 0,6 procent i första kvartalet i år, enligt den norska statistikbyrån SSB.

Nedgången på 0,6 procent kan jämföras med tillväxten på 1,4 procent under fjärde kvartalet i fjol.

Inbromsningen härrör från pandeminedstängningar i december och januari och nedgången låg i linje med marknadens förväntningar, även om den blev något större än den norska centralbanken hade räknat med i sin prognos.

Trenden under kvartalet var dock positiv. Under mars månad växte Norges BNP med 1 procent och i februari låg tillväxten på 0,6 procent. I januari krympte norsk fastlands-BNP med 1 procent.

Räknar man in olja och gas i den norska BNP-siffran var tillväxten under första kvartalet 5,6 procent, mätt i löpande priser och justerat för säsongsvariationer, enligt SSB.

Värdet på den norska olje- och gasindustrins produktion under kvartalet ökade med 17,5 procent. Samtidigt föll oljeinvesteringarna under första kvartalet i år med 8,7 procent, då utbyggnaden av norska oljefält gått in i en svacka sedan flera stora projekt blev färdigställda i fjol.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu