Stor misstänkt penningtvätt i Swedbank

Kopplas till jätteskandalen i Danske Bank

Ola Westerberg/TT

Publicerad 2019-02-20

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med koppling till jätteskandalen i Danske Bank, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning.

Stora transaktioner har band till tidigare kända, stora penningtvättshärvor.

Svenska banker i Baltikum har med anledning av Danske Bank-skandalen hävdat att de inte har haft samma typ av utländska kunder som misstänks ha tvättat pengar genom den danska banken. Swedbank är "helt annorlunda", enligt vd Birgitte Bonnesen.

– Vi fokuserar på inhemska företag och inhemska privatpersoner, det är ett helt annat upplägg, har Bonnesen sagt.

Men hittills hemliga dokument, som ”Uppdrag granskning” presenterar i onsdagens program, berättar en annan historia. I dokumenten finns uppgifter om mängder av transaktioner i Baltikum 2007–2015 mellan Danske Bank och Swedbank.

Flera varningssignaler

Här finns kunder som är brevlådeföretag med samma adress i Storbritannien. Bolag som saknar telefonnummer och kontaktuppgifter, och inte tycks bedriva någon verksamhet. Swedbankkunder har skickat cirka 300 miljoner kronor till ett 40-tal bolag på samma adress där.

Det finns också ett tusental Swedbankkunder med konton i Baltikum – men som är registrerade utomlands, inte minst i slutna skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna och Belize. De har i många fall oklara ägare och verksamheter.

Banker ska ha kundkännedom för att förhindra penningtvätt, men den här typen av kännetecken utgör alla typiska varningssignaler.

De 50-tal Swedbankkunder som Uppdrag granskning identifierat som mest riskabla har slussat 40 miljarder kronor genom Swedbank.

Magnitskijaffären

Men faktisk penningtvätt kräver att pengarna härstammar från brottslig verksamhet. En omständighet ser särskilt illa ut i Swedbankfallet, framgår i Uppdrag granskning. Minst 150 miljoner kronor har slussats från Danske Bank, genom den svenska banken, från nio namngivna bolag som kan knytas till en ökänd rysk kupp, Magnitskijaffären.

Den gick ut på att ryska statstjänstemän och kriminella pekades ut för att 2007, genom ett sinnrikt upplägg, ha berövat ryska statskassan på omkring 2 miljarder kronor i skatt från den amerikanske affärsmannen Bill Browders stora investeringsfond Hermitage. Sedan Browders skatterevisor Sergej Magnitskij kommit de misstänkta på spåren frihetsberövades denne och dog under misstänkta omständigheter i häktet 2009. Dödsfallet väckte internationell avsky och resulterade i amerikanska sanktioner.

Swedbank: Vi agerar

Louise Brown, ordförande i den svenska grenen av antikorruptionsorganisationen Transparency International, är i programmet starkt kritisk mot Swedbank:

– Man låter banken bli en del i ett stort system av ekonomisk brottslighet, man låter sina bankkontor missbrukas till att bli tvättomater.

Swedbank ger inga konkreta svar på Uppdrag gransknings uppgifter, men kommunikationschefen Gabriel Francke Rodau bedyrar att banken arbetar med att förhindra penningtvätt.

– När vi ser signaler, då agerar vi.

Francke Rodau säger också att banken har identifierat misstänkt penningtvätt i sin baltiska verksamhet och polisanmält den, men svarar inte på hur mycket eller om Swedbank känt till banden till Magnitskijaffären.

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu