Mer i plånboken trots dåliga tider

Publicerad:
Uppdaterad:

Nästa år blir plånboken tjockare

Trots dåliga tider blir det mer pengar kvar i plånboken nästa år när det nödvändiga är betalt. Det förutsätter förstås att du har ett jobb.

Foto: Nästa år får svenskarna mer i plånboken – förutsatt att de jobbar.

Och för första gången på många år blir det nästa år ett litet ekonomiskt lyft också för pensionärshushållen.

Swedbanks institut för privatekonomi har gjort sin årliga beräkning av hur ekonomin förändras för olika hushåll i januari nästa år jämfört med januari i år.

Prognosen bygger på att de vuxna antingen är löntagare eller pensionärer.

– Prognosen visar att hög inflation och tal om svåra tider inte självklart behöver betyda att det har blivit sämre för den som har jobb eller är pensionär, säger Maria Ahrengart, ekonom på institutet.

De många varsel som lagts den senaste tiden och som väntas framöver gör att många riskerar arbetslöshet. De kommer inte att känna igen sig i den positiva bild som vår prognos ger, konstaterar hon dock.

Pensionärerna

Enligt prognosen får pensionärsparet en förbättring på 350 kronor i månaden när det nödvändiga är betalt.

Förutsättningen för pensionärsparet är att båda får tilläggspension och tjänstepension. Tilläggspensionen ökar med 4,5 procent i januari. Tjänstepensionen väntas inte öka lika mycket men eftersom skatten sänks genom ett höjt grundavdrag ökar den disponibla inkomsten.

Garantipensionären får störst förbättring i procent räknat, hela 21,7 procent. Men garantipensionären har ändå en ansträngd ekonomi när de nödvändigaste levnadskostnaderna är betalda, eftersom förbättringen stannar på 280 kronor i månaden.

Ensamförälder

De som jobbar har de senaste åren fått reallöneökningar och sänkta inkomstskatter. De gynnas också nästa år av sänkta inkomstskatter. Lönerna väntas i januari 2009 ligga mellan 3 och 4 procent högre än i januari i år. Samtidigt väntas priserna ha stigit med 3,4 procent. Hyran väntas öka något mindre, cirka 3 procent.

Hushållen som bor i hyresrätt väntas få en förbättring på mellan 90 kronor per månad för den ensamstående föräldern och upp till 390 kronor i månaden för tvåbarnsfamiljen.

– Ensamstående föräldrar har visserligen fått ökad nettolön. Lönen har ökat något mer än utgifterna. Men varken underhållsstöd eller barnbidrag har höjts och bostadsbidraget blir lägre 2009 eftersom lönen höjts. Det gör att förbättringen stannar på 1,4 procent eller 90 kronor i månaden.

Något annat

Jämförs tvåbarnsfamiljen i hyresrätt med motsvarande familj i radhus har familjen i lägenhet mer kvar när det nödvändiga är betalt. Men i januari 2009 väntas radhusfamiljen få en större förbättring än hyresrättsfamiljen, 700 kronor mot 390 kronor.

– Men trots förbättringen har radhusfamiljen drygt 3 000 kronor mindre kvar att leva för varje månad än var familjen i lägenhet har, konstaterar Ahrengart.

Radhusfamiljens pengar måste också räcka till mer, till exempel underhåll av huset.

TT

Publicerad:

LÄS VIDARE