Invandrare ska integreras bättre

Av: Johanna Melén

Publicerad:
Uppdaterad:

Det ska bli lättare att få jobb och diskriminering ska motverkas

Flyktingar ska tas emot på ett bättre sätt och snabbare kunna få ett jobb.

Därför satsar regeringen nära två miljarder kronor på integration och utbildning.

920 miljoner kronor ska gå till att ge den enskilde invandraren mer ansvar och starkare drivkrafter för att komma ut på arbetsmarknaden.

För att komma bort från segregationen föreslås flera åtgärder:

En försöksverksamhet startar som har som syfte att ge rådgivning och stöd för nyanlända i arbetsförmedlingens regi.

Att flytta från en kommun där många flyktingar bosätter sig till en kommun med färre invandrare och bättre arbetsmarknad ska underlättas.

Det ska kosta att diskriminera och därför inför regeringen en diskrimineringsersättning.

Svenska för invandrare, Sfi, ska förbättras. Bland annat genom att nationella slutprov införs och genom att sfi-lärarnas kompetens höjs.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN