Här är Falkengrens privata finanser

Foto: Foto: Lars Rosengren
Klarar sig ändå Annika Falkengren skulle ha fått en rejäl löneökning, men i går ändrade sig SEB.

SEB:S koncernchef Annika Falkengren sänker lönen med två miljoner.

Men det går ingen nöd på henne för det. Hon har tjänat 116 miljoner under 2000-talet.

Lön 2009: 7 miljoner kronor.
Bonus: 0 miljoner.

Extra förmåner (hemtjänst, tjänstebil, semesterersättning): Oklart, går ej att beräkna i dag.
Total ersättning: Oklart, går ej att beräkna i dag.

Lön 2008: 7 miljoner kronor.
Bonus: 0 miljoner.

Falkengren tackade nej till en bonus på 2,6 miljoner. Extra förmåner (hemtjänst, tjänstebil, semesterersättning): 1 341 351 kronor.
Total ersättning: 8 341 351 kronor.

Lön 2007: 7 miljoner kronor.
Bonus: 4 miljoner.

Extra förmåner (hemtjänst, tjänstebil, semesterersättning): 1 106 016 kronor. Total ersättning: 12 106 016 kronor

Pension: 104 650 000 kronor.

Beräknat på att Annika Falkengren uppnår den svenska medellivslängden för kvinnor, som är 83 år. Falkengren kan gå i pension vid 60 år. Hon är garanterad en pension på 65 procent av grundlönen och 50 procent av den genomsnittliga bonusen under de tre senaste åren.

Beräkningen utgår från att Falkengren pensioneras 2022 och att hon då har en årslön på sju miljoner och en bonus på noll kronor. Pensionen är ”oantastbar”, vilket innebär att hon får ut hela pensionen oavsett om hon får en ny anställning.

✓Antal SEB-aktier: 114 920 stycken

Värde: 2,4 miljoner.

Enligt årsredovisningen 2008. I går var de värda 2,4 miljoner.

✓Fallskärm: 14 miljoner kronor.

Tolv månadslöner under uppsägningstid och tolv månadslöner i avgångsvederlag. Oavsett om hon får en ny anställning betalas hela summan ut.

✓Total inkomst under 200-talet: 116 126 818 kronor.

I summan ingår den taxerade inkomsten 2000-2007 samt lön och övriga förmåner från januari 2008 till februari 2009.

Total slutlig skatt hittills under 2000-talet: 61 634 087 kronor. I summan ingår den slutliga skatten inkomståren 2000–2007. Den slutliga skatten för 2008 och 2009 är inte fastställd ännu.

✓Fastigheter, köpesumma: 18 miljoner kronor.

Köpte i juni 2007 H&M-ägaren Stefan Perssons bostad i Djursholm för 21 miljoner kronor. Bostadsyta: 352 kvm. Falkengren äger 75 procent av fastigheten, maken 25 procent. Har även fritidshus i Båstad som hon köpte för 4,1 miljoner kronor 2004. Bostadsyta: 161 kvm. Hon äger hälften, maken hälften. Falkengren äger dessutom en tredjedel av ett fritidshus i Varberg. Bostadsyta: 59 kvm.

Sammanställning: Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM