Sänkt inkomstskatt från årsskiftet

MIN EKONOMI

Oklart när a-kassan ändras

Inkomstskatterna sänks vid årsskiftet. Ytterligare sänkningar väntas 2008, skriver regeringen i sin finansplan som TT tagit del av.

Den 1 januari införs ett särskilt jobbskatteavdrag som ska öka låg- och medelinkomsttagares drivkrafter att arbeta. Sänkningen är ungefär lika stor som utlovades i valrörelsen. För personer över 65 år blir avdraget högre.

Från årsskiftet får också företag som anställer personer som varit arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade i mer än ett år en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften. Ungdomar mellan 20 och 24 år som varit arbetslösa mer än ett halvår ska också omfattas av de så kallade nystartsjobben, liksom asylsökande.

Under våren 2007 tänker regeringen komma med fler förslag för att underlätta för unga att få jobb.

Men flera av förslagen som utlovats till företagen kommer inte att införas förrän den 1 juli nästa år. Det gäller till exempel förslaget om en skattereduktion för hushållsnära tjänster, regeringen kommer att återkomma med detaljer.

Från den 1 juli 2007 ska också arbetsgivaravgiften sänkas för dem som anställer någon mellan 19 och 25 år.

Halverad förmögenhetsskatt

Sänkta arbetsgivaravgifter för frisörer, restauranger och vissa andra tjänstebranscher dröjer dock. Gränsdragningarna är komplicerade att göra och regeringen räknar med att kunna införa sänkningen tidigast den 1 juli 2008.

Förmögenhetsskatten kommer att avvecklas under mandatperioden, men i ett första steg halveras skattesatsen från 1,5 till 0,75 procent nästa år.

För att finansiera skattesänkningar och andra reformer ska förändringar göras i a-kassan. Men det framgår inte av finansplanen från vilket datum förändringarna genomförs.

Det handlar om att arbetslöshetsersättningen ska betalas ut under högst 300 dagar, med undantag av arbetslösa med försörjningsanvsvar för barn som kan få ersättning i 450 dagar. Den högsta dagpenningen blir 680 kronor.

Efter 200 ersättningsdagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent av den förlorade inkomsten.

Höjd tobaksskatt

Regeringen aviserar också att egenavgiften till a-kassan höjs med högst 300 kronor per månad. Inte heller för denna förändring anges något datum.

Däremot sägs att förslaget om en obligatorisk a-kassa skyndsamt ska utredas.

Som den borgerliga alliansen tidigare sagt slopas avdragen för avgifter till fack och a-kassan. Dessutom införs en förmånsskatt på lånedatorer och de icke-avdragsgilla beloppen för resor till och från arbetet höjs. Det blir också högre skatt på cigaretter, snus och annan tobak.

Samhällets kostnader för trafikskadades sjukpenning bör föras över från det offentliga till fordonsägarna, skriver regeringen i finansplanen. Regeringen kommer att återkomma med ett förslag om en skatt på trafikförsäkringspremier som väntas kunna börja gälla från den 1 juli 2007.

Nationell vårdgaranti

I finansplanen aviseras flera satsningar under 2007. Ytterligare 250 miljoner kronor avsätts till den nationella vårdgarantin. Den psykiatriska vården ska förstärkas med 500 miljoner kronor för 2007 och 2008 och därefter 250 miljoner kronor per år.

Under 2008 avsätts 300 miljoner kronor för att förbereda en ”Fritt val”-reform inom äldreomsorgen i kommunerna.

Den borgerliga regeringen skriver också att familjepolitiken ska förändras under mandatperioden. Det står dock inget årtal när förslagen om jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och ett kommunalt vårdnadsbidrag kan genomföras.

I finansplanen skriver regeringen att tidsramarna för budgetarbetet varit snäva och att det därför inte har gått att få med allt i budgeten som man velat. Tilläggsbudgetarna under 2007 kan därför komma att bli mer omfattande än vad som varit fallet under senare år och kan även innebära att betydande förändringar ska träda i kraft under året.

Finansminister Anders Borg presenterar sin första budget på måndag klockan 13.

Maria Davidsson/TT Peter Wallberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM