Open Infra anmält hundratals gånger: ”Frustrerade konsumenter”

Open Infra är ett känt namn hos Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket.

Företaget har anmälts flera hundra gånger bara de två senaste åren.

– Konsumenter fortsätter att höra av sig, de känner stor frustration, säger Hevi Aziz, jurist på Konsumentverket.

Boende i södra Stockholm vill dra in snabbt fiber till sina bostäder. Valet föll på leverantören Open Infra. Men för många av kunderna har det valet inneburit stora problem.

I Tumba i Botkyrka fick Marlene, Nicklas och Emil kämpa i månader för att till slut få rätt mot företaget.

– Det känns som maffiametoder att dra det såhär långt i varje enskilt fall, säger Emil Ek till Aftonbladet.

Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.
Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Allmänna reklamationsnämnden avgör tvister mellan konsumenter och företag. Deras avgöranden är rekommendationer som för det mesta följs av inblandade företag.

Just nu har myndigheten omkring 40 ärenden gällande Open Infra som ännu inte är avgjorda. Tidigare har man avgjort cirka 300 ärenden, där konsumenterna fått rätt mot företaget i två tredjedelar av fallen.

Är det här ovanligt många ärenden sett till tiden de kommit in på?

– Det har under de senaste två åren kommit in många ärenden mot Open Infra. Sammanlagt handlar det om cirka 350 ärenden.

– Därmed är Open Infra ett av de fiberföretag som har flest anmälningar någonsin riktade mot sig i ARN. Men man bör också ha i åtanke att det är ett stort företag med många kunder, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Är det svårbedömda fall eller mer solklara?

– Varje enskilt fall prövas för sig utifrån omständigheterna i just det fallet. Huvudfrågan är om konsumenterna har rätt att avsluta avtalet utan kostnad om de har fått vänta på sin fiberanslutning längre tid än 24 månader, som är den tid som företaget enligt avtalet har på sig för att installera fiber.

– Nämnden har här gjort bedömningen att konsumenterna har rätt att avsluta avtalet utan kostnad efter den tiden, säger Marcus Isgren.

Har varit i blåsväder flera år

Företaget har i flera år varit i blåsväder. Under 2020 hamnade de på plats 7 på tidningen Råd & Röns årliga ”skamlista” över vilka företag som anmälts mest till Konsumentverket. 112 personer kontaktade myndigheten om Open Infra under 2020.

Flera ärenden gällde sådana avbrottsfakturor som Marlene, Niklas och Emil råkat ut för, där kunder velat säga upp avtal efter 24 månader utan att de fått fiber indraget.

Siffrorna för 2021 indikerar återigen väldigt stor upprördhet över Open Infra. Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument har i år haft 161 kontakter gällande företaget, samtidigt som 94 anmälningar hittills kommit in mot dem.

Hevi Aziz, jurist på Konsumentverket.
Hevi Aziz, jurist på Konsumentverket.

”Överväger rättsliga åtgärder”

– Det är fortfarande ett pågående problem. Konsumenter fortsätter att höra av sig. Den allmänna bilden är att de känner frustration. Man har fått vänta väldigt länge på fiber och uppkoppling som aldrig levererats, säger Hevi Aziz, jurist på Konsumentverket som ansvarat för ärendet.

Konsumentverket har också ett pågående tillsynsärende mot Open Infra, som man nyligen lämnat över till Konsumentsombudsmannen.

– Vi överväger rättsliga åtgärder eftersom vi inte är överens med företaget om de har rätt att ta ut avgifter när konsumenten vill häva avtalet på grund av att bolaget är försenade med leverans. Vi vill gå hela vägen i domstol och få det prövat där, säger Hevi Aziz.

Ärendet ligger just nu hos KO och ett beslut om hur det ska tas vidare rättsligt väntas inom kort.


Så klagar och anmäler du

Till Allmänna reklamationsnämnden, ARN:

  • Om det gäller en faktura du inte tycker att du ska betala, kontakta företaget och bestrid den.
  • Klaga först till företaget du inte är överens om.
  • Om det inte hjälper, vänd dig till ARN inom ett år från första kontakten med företaget.
  • Kontrollera att ditt ärende kan prövas av ARN, se här.
  • Beskriv tvisten, motivera ditt krav och skicka in bevisning till ARN.

Till Konsumentverket

  • Anmälan till Konsumentverket kan göras om du tycker att ett företag eller en produkt inte följer den konsumenrättsliga lagstiftningen.
  • Din anmälan innebär inte att myndigheten hjälper dig personligen, men kan hjälpa andra konsumenter om Konsumentverket genomför en granskning och eventuell rättslig prövning.
  • Läs mer här.

Källa: ARN/Konsumentverket

Erik Melin
Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu